Όχι στους Ρώσους Παρατηρητές είπε η ελληνική κυβέρνηση! [GR+EN]

H κυβέρνηση απάντησε, τελικά, αρνητικά στο αίτημα διαπίστευσης
Ρώσων Παρατηρητών στις εκλογές της Κυριακής. Όπως αφήνουν να
διοχετευθεί ρωσικές πηγές, η απόφασή αυτή της ελληνικής
κυβέρνησης είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την διεθνή αρχή της
αμοιβαιότητας, δεδομένου ότι, Έλληνες Παρατηρητές με επικεφαλής
τον «σοσιαλιστή» Πέτρο Ευθυμίου, παρακολούθησαν, αλλά και
κατήγγειλαν τις εκλογές για τη Ρωσική Δούμα, τον Δεκέμβριο του 2011.
Πηγή: ΕΓΕΡΣΙΣ2
Σχόλιο ΑΔΗΣ:
Αυτές οι πράξεις των Ελλήνων πολιτικών είναι
δικτατορικά και φασιστικά ενάντια στο θέλημα
των Ελλήνων οι οποίοι δέν ερωτώνται για τίποτε.

No, to Russian observers from the Greek Goverment!
Greek goverment send negative answer to Russian Observers
request accreditation for the Greek election at 7nth of May.
As Russian sources say this decision is against the
international principle of reciprocity, as Greek Observers
with socialist Petros Efthimiou as head leader, were observed
and finally denounced the Russian elections on December 2011.
Source: EGERSIS2
ADHS Comment:
These actions of Greek politicians are fascist and dictatorial
against Greek Citizens will, as Citizens are not asked ever for
anything.

Δεν υπάρχουν σχόλια: