Δημοψήφισμα κατ'όπιν εορτής. [GR+EN]

Με ποιό επίσημο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ερωτηθήκαμε
και αποφανθήκαμε πλειοψηφικώς οτι θέλουμε τελικά να
μεταλλαχθεί η ΕΟΚ και να ενταχθούμε με την δική μας
θέλησή μας στην ΕΕ και το ευρώ που υποτίμησε την
δραχμή κατα 339% μέσα σε μία ημέρα; Το ξεχάσατε και
αυτό όπως και όλα τα άλλα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
για όλες τις σοβαρές αποφάσεις που μας αφορούσαν ;
Ετσι, για να θυμόμαστε και κάπου-κάπου το πραγματικό
είδος του Πολιτεύματος που μας διοικεί τόσα χρόνια
και μας ζητά θρασσύτατα τώρα την συνυπευθυνότητα μας.
Ετσι, για να μήν έχουμε ψευδαισθήσεις Δημοκρατίας.

Referendum, afterwards.
With which official DEMOCRATIC REFERENDUM we have
been asked and we have decided, with majority, that
we finally want to mutate EEU and to join EU with
our own will and euro that depreciated drachma by
339% in one day ? Have you forgot this as all the
other DEMOCRATIC REFERNDUMs for serious decisions
related to our fate ?
Like this, to remember from time to time the real
face of the constitution that rule us years now
that ask from us impudently our shared responsibility.
Like this, for not having illusions about Democracy.

Δεν υπάρχουν σχόλια: