Παγκόσμια Ημέρα των ΖΩΩΝ.

0 σχόλια
Όλα τα ΖΩΑ μαζεμένα στο κτήριο που βλέπετε.
Το καθένα εκτίθεται στο προσωπικό του ΕΔΡΑΝΟ.
Παρακαλείσθε όπως μήν ταϊσετε τα ΠΑΧΥΔΕΡΜΑ.
Η αίθουσα κλιματίζεται.