Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Χίτλερ. [GR+EN]

0 σχόλια
Μα καλά, πώς είναι δυνατόν να έχουν ξεφύγει
οι Ολυμπιακοί αγώνες απο το ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ εύρος;
Αφού τους διοργάνωσε ο Χίτλερ, όπως και ότι
άλλο έχει δημιουργήσει ή έχει οικοιοποιηθεί,
γιατι δέν θεωρούνται ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ-ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΙ;
Δέν ΠΡΕΠΕΙ να είμαστε ρατσιστές και φασίστες
άρα στο όνομα της ισότητος-ειρήνης-δημοκρατιας
ΠΡΕΠΕΙ να χαρακτηριστούν ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ-ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΙ
και να καταργηθούνε ως Χιτλερικό κατάλοιπο.

Hitler's Olympic Games.
How is it possible, the Olympic Games to have
excluded from the FASCISM band? While Hitler
have organize them, as everything that he has
create or grab, why they don't characterized
as FASCISM-RASCISM? We MUST'NT have to be
rascists-fascists, so in the name of equality
peace and democracy, they MUST characterized
as FASCIST-RASCIST and MUST be removed as a
Hitler's residue.

Ρωτήστε τον Κώστα Κεντέρη.... [GR+EN]

0 σχόλια
γιατι αποκλείστηκε η Βούλα Παπαχρήστου.
Εγω θυμάμαι κάτι αμερικανοπίθηκους να
φτύνουν οταν τους γιουχάραν στην Αθήνα
και κάτι αριστερούς να τους υπερασπίζονται
δημοσίως και να μας "μαλώνουν" για αυτήν
την ανάρμοστη συμπεριφορά μας. Άσχετα
εάν το αντιντοπινγκ τεστ γι'αυτούς έγινε
εντός της αμερικάνικης βασεως της Σούδας!

Lets ask Kostas Kenteris....
why Voula Papaxristou was excluded.
I remember some amerikanomonkeys to
spill when a whole stadium in Athens
was mooking at them and some "comunists"
to defend them in public and trying to
give us behavour lessons for our inproper
behavour. No matter if the antidoping test
for them was take place inside the
military american base in Souda.

Όλο ανακαλύψεις είστε. [GR+EN]

4 σχόλια
Κάθε μέρα σχεδόν υπάρχει και μία ανακάλυψη.
Ανακαλύπτουμε διαπιστώνοντας αυτά που κάποιοι
έχουν ήδη προειπεί ή προαναγγείλει χρόνια πρίν
πάντα με περισσή αγανάκτιση και απαισιοδοξία.
Και τί έγινε τελικά; Το να μήν προλαμβάνουμε
απολύτως τίποτε, τί σημασία και αξία δίνει σε
όλους μας πέραν της βλακείας της αναμασημένης
ειδησεογραφίας των καταστροφικών διαπιστώσεων;
Ξεσκονίζω την αυλαία, γιατι το να λαμβάνω μέρος
και να συντηρώ την απραξία δεν τιμά κανέναν μας.

Just discoveries, you are.
Almost every day there is a new discovery.
We are discovering while we are finding those
that many have foretold or announced some years
before with abundant indignation and pessimism.
And what all this is for? What is the purpose
and the pleasure if we cannot anticipate nothing
but to to reproduce this regurgitated stupidity
of findings of devastating news?
I undusting the curtain, because to take part and
helping maintain to the overall inaction, i feel
that is no honour for no one of us.