ΙΡΛΑΝΔΙΑ, χώρα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. [GR+EN]

0 σχόλια
Σε χώρες που υπάρχει η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, όπως η Ιρλανδία, με
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ αποφασίζουν οι Πολίτες για το μέλλλον τους.

IRELAND, land of DEMOCRACY.
In countries that DEMOCRACY exists, as Ireland, with
REFERENDUMS the Citizens deside for their own future.

Κωνσταντινούπολις, ξεφτιλισμένοι Γραικοί! [GR+EN]

2 σχόλια
Καταλάβατε τίποτε; Έγινε εκείνη η πτώση της Κωνσταντινουπόλεως
ένα παραδειγμα προς μελλοντική αποφυγή ή απλώς θρηνείτε για μιά
ακόμη Ελληνική απώλεια λόγω βλακείας με αμανέδες και μοιρολόγια
τρώγοντας και πίνωντας διασκεδάζοντας μέσα στις ταβέρνες, βλαμμένοι;
Εκείνη την στιγμή που οι εχθροί με τον κριό κατέβαζαν την
Κεκρόπορτα, οι διαβασμένοι της εποχής που είχαν υπνωτίσει
τον κόσμο με μπούρδες συζητούσαν εάν υπάρχουν Άγγελοι ή όχι.
Το ίδιο γίνεται και σήμερα, τώρα πάλι οι διαβασμένοι και πάλι οι
βλαμμένοι! Και κατα τα άλλα ημέρα μνήμης!
Σιγά μην σας έμεινε και ίχνος μνήμης ξεφτυλισμένοι γραικοί όλοι σας!
Πρέπει να πεθάνετε όλοι σας για να εμφανιστούν πάλι οι Έλληνες εδώ!
 
Konstantinoupolis, dishonest Greeks!
Did you understand anything? Did the fall of Constantinoupolis
become an example to avoid in the future or you just cry for one
more Greek loss because of your fooliness with amanedes and dirges
while eating and drinking while having fun in your taverns, fools?
That moment that enemies with battering ram despel Kekroporta, all
intelligentsia were wondering if Angels exists or not! Exactly the
same hapening today, now again all intelligentsia and again all
fools! In other words, memory day!
I doubt if a trace of memory remains in you, you dishonest Greeks!
You have to die all of you, then Hellenes will re-appear here again!

Στην δημοκρατία του μπουρουμπουρου. [GR+EN]

0 σχόλια
Πόσο ποταπό μου φαίνεται ενώ άνθρωποι σφάζονται καθημερινώς
οι υποτιθέμενοι υπεύθυνοι και ανθρωπιστές ακόμη να συζητάνε.
Εικοσι δύο χρόνια και ακόμη συζητάνε τί πρέπει να γίνει, το
τί γίνεται στις άλλες χώρες και μετά απο ώρες τηλεοπτικού
μπουρουμπουρου, επειδή αυτοί αγόρευσαν, να νομίζουν οτι έτσι
λύσανε το πρόβλημα. Συντεταγμένη Πολιτεία λέει, τί κοροϊδία!
Μα τι ζώον είναι αυτό το "Συντεταγμένη Πολιτεία" επιτέλους ;
Για να μήν κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και πάρα πολύ απλοϊκά:
Εάν υπήρχε αυτό το "πράγμα" δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
Κι εαν υποθέσουμε οτι αυτό το "πράγμα" υπάρχει, έλυσε το όλο
πρόβλημα ή απλώς το κουκούλωσε δίνοντας μιά ακόμη προσωρινή
παράσταση μεταφοράς λαθρομεταναστών αλλού και προσωρινά την
ανάπτυξη "αισθήματος ασφαλείας" στους πιθανούς ψηφοφόρους;
Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά οτι η πραγματικότητα στην καθημερινή
είναι κατα πολυ διαφορετική απο τον εφησυχασμό της τηλεόρασης,
αλλα δυστυχώς βρισκόμαστε στην δημοκρατία του μπουρουμπουρου.

ΥΓ:
Και για όσους θεωρούν υπεύθυνη την Ελλάδα για τους πρόσφυγες
εξ αιτίας των πολέμων, καλλύτερα απαιτείστε τις επανορθωσεις
απο αυτούς που οργάνωσαν και ξεκίνησαν τον πόλεμο στις χώρες
προέλευσης των λαθρομεταναστων. Εύκολα μπορεί να αποδειχθεί
(ΟΗΕ, ΝΑΤΟ) ποιός έριξε την πρώτη σφαίρα ή τον πρώτο πύραυλο
ή την πρώτη βόμβα. Καλές οι πορείες αλληλεγγύης αλλα φαίνεται
οτι κολλώνετε να τραβήξετε σε Διεθνή Δικαστήρια ΗΠΑ, Αγγλία,
Γαλλία, Γερμανία ωστε να καταδικαστούν για εκλήματα πολέμου και
να αναγκαστούν να δεχθούν όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες
στο δικό τους έδαφος.


In the blahblahlah democracy.
How dastardly is to watch, while humans are slaughter everyday,
the supposed responsibles and all humanitarians still talking.
Twenty two years and they are still disgussing what should be
done, what other countries do and after many teleoptic hours
of blahblahblah, because they said so, the proble has resolved.
Cordinate State, they say, what a hoax!
What kind of animal is this "Cordinate State" finally ?
Lets not fool ourselves anymore. So naively, if this "thing"
existed it would be no problem at all. And if we assume that
this "thing" exists, has resolved the problem or it simply
coverered by givin a temporarily show by transfering illegal
immigrants elsewere and temporarily developed a sense of public
security to the potential voters ?
We all know very well that reality in our daily routine is so
different from the teleoptic complacency attempt, but sadly we
all living in a blahblahblah democracy.

PS:
For everyone that assume Hellas responsible for the refuges
because of war. You better demand the reparations from those
that organized and started war in the countries of all those
illegal immigrants. This can be prove easily (UN, NATO) who
fired the first bullet, who launched the first missile, who
droped the first bomb. Solidarity marches are good but seems
that you hesitate to bring in International Court USA, UK,
France, Germany so to be convicted for war crimes and force
them to accept illegal immigrants to their own land.

Δημοψήφισμα κατ'όπιν εορτής. [GR+EN]

0 σχόλια
Με ποιό επίσημο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ερωτηθήκαμε
και αποφανθήκαμε πλειοψηφικώς οτι θέλουμε τελικά να
μεταλλαχθεί η ΕΟΚ και να ενταχθούμε με την δική μας
θέλησή μας στην ΕΕ και το ευρώ που υποτίμησε την
δραχμή κατα 339% μέσα σε μία ημέρα; Το ξεχάσατε και
αυτό όπως και όλα τα άλλα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
για όλες τις σοβαρές αποφάσεις που μας αφορούσαν ;
Ετσι, για να θυμόμαστε και κάπου-κάπου το πραγματικό
είδος του Πολιτεύματος που μας διοικεί τόσα χρόνια
και μας ζητά θρασσύτατα τώρα την συνυπευθυνότητα μας.
Ετσι, για να μήν έχουμε ψευδαισθήσεις Δημοκρατίας.

Referendum, afterwards.
With which official DEMOCRATIC REFERENDUM we have
been asked and we have decided, with majority, that
we finally want to mutate EEU and to join EU with
our own will and euro that depreciated drachma by
339% in one day ? Have you forgot this as all the
other DEMOCRATIC REFERNDUMs for serious decisions
related to our fate ?
Like this, to remember from time to time the real
face of the constitution that rule us years now
that ask from us impudently our shared responsibility.
Like this, for not having illusions about Democracy.

Ψυχο-μπάχαλη υπακοή. [GR+EN]

0 σχόλια
Εάν τραβήξεις ελαφρώς πίσω το κεφαλι απο την οθόνη
και δείς σφαιρικά την όλη κατάσταση στην Ελλάδα το
σίγουρο είναι οτι θα σκάσεις στα γέλια. Θα λυπηθείς
για εσένα εάν εστιάζοντας αντιληφθείς οτι σε έχουν
στριμώξει στην γωνία και αυτή είναι η δική σου θέση
μέσα σε όλο αυτό. Ένας ανήμπορος θεατής που άγεσαι
και φέρεσαι ως ένα όν μή υπολογίσιμο, υπολογίσιμο
και σεβαστό μόνον κατα την διάρκεια των προεκλογικών
περιόδων. Ενα όν που εκπαιδεύτηκε να υπακούει σε ότι
του διδάσκεται μέσω της τηλεόρασης να πείθεται να ζεί
με ψευδαισθήσεις αποκομένο της πραγματικότητος.
Ζούμε σε έναν τρισδιάστατο κόσμο ο οποίος περιέχει τρείς
διαστάσεις, και υλικές αλλα και νοητές. Και η σκέψη
του κάθε ανθρώπου είναι εκ φύσεως πάντα τρισδιάστατη.
Επειδή νομίζω οτι πλέον ζείς μονοδιάστατα (flat) βρές
με τον δικό σου τρόπο και τις άλλες δύο διαστάσεις
που εντέχνως απουσιάζουν και εσύ ο ιδιος πλέον αγνοείς
ή ξέχασες λόγω της κατευθυνόμενης, κατα τα άλλα δικής
σου σκέψεως.

Psycho-mess obedience.
If you drag your head back away from the screen and
see spherically the whole situation in Hellas, for
sure you will be blown by laugh. You will be sad for
you if you focus and realize that you have been
squeezed in the corner and this is your position
inside all this. A helpless observer that can be
draged and droped as a non importance beign. But,
important and respectable only in pre-election periods.
A beign that have been trained to obey in whatever
is emmited from television and easily convienced to
live with illusions, completely cut off from reality.
We live in a three dimensional world that consisted
from three dimensions in materials and noesis also.
Human noesis, by nature, always is three dimensional.
Because i think that you live mono-dimensional (flat),
with your own way try to discover your other two
missing dimensions that skilfully are absent and you
ignore or you forgot because of the remote,
with other words your supposed, own noesis.

Μεντβεντεφ προς Ελληνες Πολίτες. [GR+EN]

0 σχόλια
Επειδή κάποιοι βιάστηκαν να ερμηνεύσουν τις δηλώσεις Μεντβεντεφ.
Κατ'αρχάς απευθύνθηκε προς τους Ελληνες Πολίτες παρακάμπτοντας
τελείως τους δήθεν ελληνες πολιτικούς. Και ο λόγος είναι οτι οι
προσβολές και οι γυριστές των πολιτικών εναντίον όποιας καλής
και συμφέρουσας για την Ελλάδα Ρωσσικης προσέγγισης έτυχε της
προκλητικής και προσβλητικής συμπεριφοράς και αδιαφορίας. Να
θυμίσω την Μπακογιαννη που ενέταξε την Ελλάδα στην αμερικανικη
αντιπυραυλική ασπίδα; Την πρόσφατη Ελληνική άρνηση στους Ρώσσους
παρατηρητές για τις εκλογές ενω ο Π.Ευθυμίου ως παρατηρητής των
Ρωσσικων εκλογών διατύπωσε παρατυπίες; Τους ενεργιακούς διαύλους
οι οποίοι καταργήθηκαν μονομερώς έναντι της πράσινης μπούρδας
του Γ.Παπανδρέου; Και άλλες τόσες αρνήσεις ειδικά για τα Ρωσσικα
οπλικά συστήματα. Οι Ρώσσοι ως άνθρωποι και ως ιδιοσυγκρασία είναι
υπερήφανοι και τηρούν τον λόγο τους έναντι αντρών όχι ανδροφαινών.
Και οι δήθεν έλληνες ανδροφαινείς πολιτικοί δέν γνωρίζουν την λέξη
συγγνώμη που οι άνδρες χρησιμοποιούν στην διαλεκτική τους. Γι'αυτό
και απευθύνθηκε στους Πολίτες εννοώντας:
Όσο θα είστε τόσο βλάκες και θα αφήνετε να σας διοικούν αυτοί
απο εμάς μήν περιμένετε τίποτε. Εκτός εάν το θελήσετε ως Λαός.

Ομως η ερμηνία εκ μέρους μερικών εγχώριων σαλταδοροπολιτικών
"κοιτάξτε Ρωσσόφιλοι τί είπε ο Μεντβεντεφ" δείχνει καθαρά ποιό
είναι το πολιτικό εκβιαστικό παιχνίδι των προδοτών υπαλλήλων μας:
Να διαγραφεί απο το μυαλό των Ελλήνων οτι οι Ρώσσοι είναι δίπλα
μας και πιθανόν να μας βοηθήσουν να βγούμε απο την τωρινή παγίδα
εάν το αποφασίσουμε ως Λαός ως Έλληνες.
Δηλαδή οτι ο μονόδρομος είναι μονόδρομος και σκύψτε απελπισμένοι.

Medvedef to Hellenes Citizens.
Because some haste to interpret Medvedef's statements.
First of all he refered to Hellenes Citizens bypassing completely
our suposed politicians. The reason for this is all challenges and
the roll-ups of our politicians against every good and advantageous
for Hellas Russian proposition, that lucked provocative and insulting
behavior. Let's remember Bakogiani that enrolled Hellas in the anti
missile umbrella ? Let's remember the recent HEllenic deny to Russian
observers for Hellenic elections, while P.Eythimiou was an observer
in Russian elections in past that expressed irregularities ? Remember
the energy routes that removed unilaterally because of G.Papandreou
"green" nonsences ? And many other denials especially for Russian
weapon systems. Russians as people and as temperamental are proud
and they keep their word against man and not man-like-creatures.
And the suposed greek man-like politicians are ignoring the word
"sorry" that men are using to understand eachother. That's why he
refered to Citizens by meaning:
As long as you are still stupids and let those to rule you, don't
expect something from us. Unless you want it as Citizens.

But the interpret on behalf of some local unstable politicians:
"look friends of Russians what Medvedef said" shows clearly which
is the politicial black-mail game of treacherous and liar politicians:
To erase from the Hellenic mind that Russians are around the corner
and they may help us to free from this trap, if we decide as Citizens
and as Hellenes from our own.
Dead end is a hopeless dead end so crouch desperate.

Οικολογική αντ-εθνική επιθυμία. [GR+EN]

0 σχόλια
Η παρουσία στην Υπ.Κυβέρνηση του Φράγκου Φραγκούλη,
επειδή τόλμησε να εκφράσει Εθνικιστικές θέσεις,
κατα την γνώμη τους, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να διορθωθεί.
Επειδή αγνόησε τους "Μακεδόνες" στην σύνοδο του ΝΑΤΟ;

Ecogreens anti-national desire.
The presence of Fragos Fragoulis in the Caretaker Government,
because once dared to express Ethinc positions, from their
point of view, HAS to be CORRECTED.
Because he ignored "Macedonians" in NATO meeting ;


Προσοχή, απόπειρα συγχίσεως. [GR+EN]

0 σχόλια
Η πρόκληση συγχίσεως και πανικού προμηνύει ξένα σχέδια σε εξέλιξη.
Πληροφορίες που διοχετεύονται και μετά απο ώρες/ημέρες διαψεύδονται
σκοπό έχουν να προκαλέσουν πανικό στους Πολίτες ωστε να δεχθούμε
αμαχητί και χωρίς σκέψη όποια άσχημη κατάσταση μας σερβίρουν ως λύση.
Μήν βιάζεστε να αναρτήσετε όποια σημαντική πληροφορία εμφανίζεται
χωρίς πρώτα να ελέγξετε την αξιοπιστία της.

Attention, confusion attempt.
The cause of confusion and panic shows foreign plans in progress.
Information that channeled and after hours/days are denied, designed
to cause panic to Civilians so to accept without fight and thougth
anything that they will serve to us as a solution. Dont't haste to
post every important information that appear without first to check
it's realibility.

Ξέρεις οτι μισθοδοτείς τα σαράκια σου; [GR+EN]

0 σχόλια
Το σαράκι είναι παρασσιτικός οργανισμός
που κατατρώει εκ των έσω οτιδήποτε έχει
προσβάλει μέχρι να το καταστήσει νεκρό.
Η αντίρηση του δημαρχου Θεσσαλονίκης του
Μπουτάρη να παραχωρήσει πλατειές για τις
εκδηλώσεις μνήμης των Ποντίων αλλα και η
αποχώρηση της βουλευτού Ρεπούση όταν ο
Πρόεδρος της Βουλής ζήτησε να "εγερθούν"
όλοι οι Βουλευτές και να κρατήσουν ενός
λεπτού σιγή προς την μνήμη των Ποντίων,
δείχνει οτι μισθoδοτούμε τα σαράκια μας.

Do you know that you pay your woodworms?
Woodworm is a parasite organism that eating
from the inside everything that is living
against, till make it dead. Boutaris mayor
of Thessaloniki denied to give authorization
to Pontious clubs to use a square for their
day of memory (turks killed thousands) and
the withdrawal of Repousi (member of Greek
parliament) when the President of the Greek
Parliament asked evrybody to stand up and
keep silent for a minute in memory of dead
Pontious, shows that we pay our woodworms.

Νόμος περι ΔΙΑΜΟΝΗΣ πολιτικών [GR+EN]

0 σχόλια
Εξελέγεις δεύτερη τετραετία; Τέλειωσες!
Υπηρέτησες τους Πολίτες, σ'ευχαριστούμε
και τώρα σπίτι σου. Σύνταξή σου, η Τιμή
που υπηρέτησες αφιλλοκερδώς την Πατρίδα.
Α ρε και να μπορούσα να νομοθετήσω!

Law about politicians staying.
You have elected for the second time? You finished!
You served Citizens, we thank you and now go home.
Your retirement, is the Pride that you served your
Country for no money!
Argh, if i could legislated!

O Φασισμός βρήκε τους θεσμικούς αποδέκτες του. [GR+EN]

0 σχόλια
Όπως όλοι έτσι κι εγώ έγινα θεατής όλων όσων αφορούν στην Χρυσή Αυγή.
Αυτό ομως που με παραξένεψε στο συγκεκριμένο θέμα, ήταν η πρωτοφανής
απο ξένα μέσα εννημέρωσης οργανισμούς πολιτικούς δημοσιογράφους αλλα
και όλα τα αντίστοιχά τους εγχώρια, η απο κοινού προσπάθεια στο να με
προφυλλάξουν απο ένα Ελληνικό κόμμα ναζιστών, σατανιστών και φασιστών.
Επειδή έχω ανοσία στην τηλεόραση προτιμώ να αποκτώ την δική μου άποψη.

Γνωστή είναι η ύπαρξη της ΧΑ εδώ και χρόνια, καθώς και η παρουσία της
στους δρόμους. Στις προεκλογικές της θέσεις βρήκα πολλά κοινά με άλλα
κόμματα τα οποία μπορείτε να τα ονομάστε Εθνικά, κατα βάση Πατριωτικά.
Με αφορμή μερικές εκπομπές στις οποίες υπήρχαν χρυσαυγίτες καλεσμένοι,
απο το ύφος και τα λεγόμενά τους, είπα κι εγώ να ψάξω λίγο παραπέρα το
θεμα ειδικά στην ιδεολογική βάση με σκοπό να κατανοήσω ωστε να μπορώ
αντικειμενικά να διαμορφώσω την δική μου άποψη. Αλλα δέν πρόλαβα διότι
υπήρξε μιά σημαντική διακοπή. Αποφάσισα να ψάξω αργότερα για φασισμό
και ναζισμό στην ΧΑ, γιατι τώρα προέχει ο φανερός φασισμός, αυτός που
εμφανίστηκε πρόσφατα σε όλα τα εκλεγμένα κόμματα και σε όλους τους ήδη
θεσμικούς άρχοντες της Ελλάδος. Ναι ονομάζω φασισμό αυτό, που αποκλείει
ένα πρόσφατα εκλεγμένο κόμμα με απειλές "εάν είναι αυτό δεν θα έρθω εγώ"
και με παιδικές απαγορεύσεις "δέν σου μιλώ και σου γυρνώ την πλάτη".

Κρίμμα, γιατι προς στιγμήν πίστεψα οτι ξυπνήσαμε και επιτέλους καταφέραμε
απο κοινού να αποτινάξουμε την πρόσφατη δίχρονη Χούντα. Αλλα δυστυχώς και
απ'ότι φαίνεται απο Χούντα σε Χούντα ειναι η μοίρα μας, γιατι ο φασισμός
βρήκε τους αποδέκτες του όχι σε συγκεκριμένα πρόσωπα αλλα στους θεσμούς
αυτού του δήθεν Δημοκρατικού, Γραικικου κράτους.
 
Fascism found it's institutional recipients.
As everybody so do i have become spectator all about the Golden Dawn.
This that i found very strange in this matter, was the common unique
attempt outside and inside Hellas media organzaions politicians and
journalists to protect me from a nazi satanist and fascist Hellenic
political party. Because i have television anosia i prefer to build
my own point of view.

The existance of GD and it's presence in the streets it is known years now.
In their pre-election programm i found many common positions the same with
other parties that you may name as National, but Patriotic in basis. Some
telecasts with GD guests, their stance and speaking, gave me a reason so to
seek a little bit further deeper in their ideology with the purpose to be
able to understand and to conclude in my own results. But i couldn't make
it because there was a serious interuption. I decided to seek for fascism
and nazism in GD later, because now has priority the uncovered fascism that
appears recently from all elected parties and from all institutional rulers
of Greece. Yas i call it "FASCISM" because it excludes a recently elected
political party by threats "if it will be present i will not come" and by
childish restrictions as "i won't talk with you i turn my back to you".

Pitty, because for instance i thought that we were weaken and finally we
did it to shake off the rescent two years Dictatorship. Unfortunatelly,
it seems our fate is to jump from Dictatorship to Dictatorship, because
fascism found recipients not in spesific persons but in all institutions
of this supposed Democratic, Greek nation.

Το Ελληνικό σπασμένο τηλέφωνο. [GR+EN]

0 σχόλια
Ναί, το σπιγκελ το γκαρντιαν και όλος ο κόσμος στρέφονται εναντίον μας.
Αντικειμενικά, οι ξένοι έχουν κάθε δικαίωμα και δίκιο να μας κράζουν.
Το "σπασμένο τηλέφωνο" ανάμεσα σ'εμάς και σε αυτούς ήταν οι πολιτικοί
μας. Χωρίς ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ παραμυθιάζανε τους ξένους οτι οι Πολίτες (εμείς)
είναι σύμφωνοι και σ'εμάς επέστρεφαν απο την αλλοδαπή ως φέροντες άλλη
μία Εθνική νίκη. Οι ξένοι έχουν στον νού τους ανίκανους πολιτικούς που
δέν διαπραγματεύονται αλλα υπογράφουν τυφλά ότι και να τους δώσεις.
Ας πληροφορηθούν τώρα οι ξένοι οτι η Ελλάδα βρήκε την τόλμη της και οι
Έλληνες δέν διαπραγματεύονται την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία τους.
Κάτι άκουσα για ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ στην Ιρλανδία ή κάνω λάθος;

Greek broken phone.
Yes, Spiegel Guardian and all the world turn against us.
Objectively, foreigners have all the rights and the right to yell at us.
The "broken telephone" between us and them was our politicians. Without
REFERENDUM they lie to foreigners that Civilians (us) are agree and they
returned to us bringing another National win. Foreigners have in mind
incapable politicians that they can't negotiate and they sign blindly
whatever you give them to. Let foreigners understand that Hellas found
her boldness and Hellenes are not negotiate their Freedom and their
Independence. I heard something about an Irish REFERENDUM or am i wrong?

Πάλι η ίδια συνταγή. Μοιρολογείστε! [GR+EN]

0 σχόλια
Πάντα με την ίδια και απαράλαχτη συνταγή,
πάντα σε περίοδο ακυβερνησίας στην Ελλάδα
και με αποδυναμωμένο ή δέσμιο τον Ελληνικό Στρατό
συναίβησαν όλες οι προδοσίες που οδήγησαν
στην απώλεια Ελληνικού εδάφους. 
 
Again the same recipe.
Always with the same and invariant recipe,
always in a period of absence of government in Hellas
and with a weakened or captive Hellenic Army
happened all the betrayals that led to
Hellenic territory loss.

Καταλάβατε τι έγινε αυτά τα δύο χρόνια; [GR+EN]

0 σχόλια

Όλα τα μέτρα που πάρθηκαν απο τους πολιτικούς μας εναντίον όλων των Ελλήνων
τα τελευταία δύο χρόνια με το πρόσχημα της κρίσεως και της σωτηρίας, ήταν
μόνον και μόνον για να θωρακιστούν εγκαίρως όποιες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
πιθανόν θα είχαν οικονομικό πρόβλημα στο μέλλον. Χωρίς να μας ρωτήσουν, μας
θυσίασαν ευχαρίστως και ακόμη συνεχίζουν με τα πολιτικά παιχνιδάκια τους.
Ας είμαστε όλοι υπερήφανοι που η ακούσια θυσία μας έσωσε τον υπόλοιπο κόσμο,
αλλα όχι εμάς.
Ξαναψηφίστε Ανθέλληνες Προδότες και κομπλεξικούς Ευρωλιγούρηδες!
Πρίν ξαναψηφίσετε κάντε τον κόπο να διαβάστε στα προεκλογικά προγράμματά
τους, πώς και με τι σκοπεύουν να διαλύσουν ότι απέμεινε απο την Ελλάδα.

What those two years was for?
All the measures that our politicians signed against all Hellenes the last
two years with the pretext of crisis and salvation, was nothing else but
to furnished in time every other European nation that could have problem
in the future. Whithout to ask us, they gladly sacrificed us and they still
do the same with their political games. Let us be proud with our involuntary
sacrifice that saved the rest of the world, but not us. Go vote the again
Anti-Hellenes, Traitors and inhibited Euro-cravings. Before you go and vote
them, take a moment to know how and with what they have in mind to
dismandle whatever has left from Hellas.

Ελληνικά αντίποινα. [GR+EN]

0 σχόλια
Οι Γερμανοί χρόνια τώρα πλουτίζουν πουλώντας πανάκριβα
τα προϊόντα τους μέσα απο τις αλυσσίδες καταστημάτων που
διατηρούν στην Ελλάδα. Ένα αντίποινο στην όποια εναντίον
μας απόφαση της Γερμανίας, των χωρών που σέρνει μαζί της,
ή όποιας άλλης χώρας, μπορεί να είναι η ολική απομάκρυνσή
τους απο το έδαφος της Ελλάδος. Παράδειγμα και για όποια
άλλη χώρα δέν της αρέσει το 4ο Ραϊχ. 

Hellenic retaliation.
Germans years now are getting richer by selling overprized
their goods from the stores that have build in Hellas.
An Hellenic retaliation measure against every hostile act
against Hellas from Germany, the nations that drags with
her, or any other nation, it could be the overall removal of
every such store from Hellenic ground. An example for every
other nation that don't like the 4rth Reich.

Υπάρχουν και Ρώσσικες Τράπεζες. [GR+EN]

0 σχόλια
Όταν αρχίσει το 4ο Ραϊχ μαζί με το ΔΝΤ, που έβαλε μέσα
στην Ευρώπη προδοτικά η Γερμανία, να μας εκβιάζουν με τα
ευρω κέρματά τους, θα υπάρξει κανένας Έλληνας μάγκας να
διώξει όλες τις επιχειρήσεις τους απο την Ελλάδα
και να πάρει κανενα Ρωσσικό δάνειο;

There are Russian Banks also.
When the 4rth Reich with IMF, that Germany treacherous put
inside Europe, start to black mail us with their euro-coins,
will there be any Hellenas lad
to throw out of Hellas all their investments
and to get a Russian loan?

Συνεργασία ή Γάμος; [GR+EN]

0 σχόλια
Αύριο θα μάθουμε.

Cooperation or Marriage ?
We will know tomorrow.

Πάλι η Δεξιά και η Αριστερά. Κούραση! [GR+EN]

0 σχόλια
Μήν θεωρείτε τα ποσοστά ψήφων που λάβατε στις εκλογές ως δεδομένα.
Γνωρίζετε οτι δέν είναι η πραγματική σας δύναμη καθώς σας ψήφισαν
για την δυναμική σας που υποσχοταν άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα
λύτρωσης με επίκεντρο το μνημόνιο και όχι να αναβιώσετε την δεξιά
ή την αριστερή πτέρυγα του Εμφυλίου πολέμου την μετα την Κατοχή.
Σίγουρα στις επόμενες εκλογές, τα ποσοστά σας δέν θα μείνουν αυτά
αλλα θα είναι ανάλογα των τώρα κινήσεών σας. Μπορεί και να είναι
κατα πολύ χαμηλότερα. Θα κερδίσετε εάν σοβαρευτείτε και κατεβείτε
απο το άλογο να κρατείστε τους ψηφοφόρους σας, κάνοντας πράξη ότι
είχατε υποσχεθεί προεκλογικά χωρίς έπαρση, χωρίς περασμένα ή τα
φανταστικά μεγαλεία που περιέχουν φαντάσματα και εξορκιστές.

Right and Left bank again. Borring!
Do not assume the votes that you have received as a fact. You know
that is not your true power as they vote you for your dynamic that
promissed immediately and instant redemption results focusing on
mnemonic and not to relive the Right or the Left political bank
of the Civil war after World War 2.
For sure, in the next elections, your percentage will not stay as
it is now but it will be analogous of your present actions. This may
be much more lower. If you get serious in time and you dismount
from the horse you will keep your voters, by doing everything that
you have promissed without conceit, without past or fantastic glory
that contain ghosts and exorcists.

Γερμανία, σούτ! [GR+EN]

0 σχόλια
Θέλουν η Ελλάδα να γίνει ένα προτεκτοράτο, μιά πλήρως ελεγχόμενη επαρχία.
Επειδή έχασαν στις εκλογές οι προδότες υπάλληλοί τους, αυτοί του ΠΑΣΟΚ
και της ΝΔ, επεμβαίνουν στα εσωτερικά της Ελλάδος απαιτώντας κυβέρνηση
του χεριού τους και απο πάνω σχολιάζουν με θράσσος για τους δυσάρεστους
εκλεγμένους
κομμουνιστές και ναζιστές, ποιοί;
Οι ΝΑΖΙ του σήμερα, οι προδότες όλης της Ευρώπης! Η Γερμανία!
Αυτή πρόδωσε όλη τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάζοντας το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο μέσα στην Ευρώπη,
αυτή ακόμη μας χρωστά 575.000.000.000 ευρώ απο τα εγκλήματά της και
το πλιάτσικο απο την κατοχή,
αυτή χρόνια αισχροκερδεί στην Ελλάδα με τα σουπερ μαρκετ της,
αυτή θέλει όλο τον Ευρωπαϊκό νότο να τον σκλαβώσει με 100 ευρώ μηνιάτικο.

Σούτ Γερμανία, κόψε τις διαταγές γιατι στην Ελλάδα χρωστάς ότι είσαι σήμερα
και ότι σκότωσες και έκλεψες. Η Ευρωπαϊκή σου προδοσία δέν αφορά μόνον εμάς,
αλλα όλους τους Ευρωπαίους!

Germany, shhh!
Greece shall be a protectorate, a fully controlable province.
Because their traitor employees, those of ND and PASOK lost elections,
they intervene in the inner matters of Greece by demanding an easy and
controlable goverment and they have the nerve to comment about nazi and
communists elected parties, who? The NAZI of today,
the traitors of all European Union! Germany!
She betrayed all Nations of European Union by putting IMF inside EU,
she is still owe to us 575.000.000.000 euros for her crimes and loot
of War World 2,
she, years now sell too expensive all goods in her super markets,
she wants all South European Countries to enslave for 100 euros per month.

Germany, shhh! do not command us because you owe to Greece whatever you are
today and everything you have kill and loot. Your Pan-European betrayal is
not just our concern, but all Europeans!

Αβρααμόπουλος έναντι Ρωσσίας. [GR+EN]

0 σχόλια
Απίστευτο και όμως αληθινό! Μια κυβέρνηση που δεν έχει την παραμικρή νομιμότητα,
δέχεται συμφωνίες, που μας κάνουν οριστικά, όχι απλά εχθρούς πλέον, της ομόδοξης
και αληθινής μας σύμμαχης χώρας Ρωσίας, αλλά και στόχο των πυρηνικών της κεφαλών!
Η κυβέρνηση Παπαδήμου αποδέχθηκε την συμμετοχή της Ελλάδας στην αντιπυραυλική
ασπίδα του ΝΑΤΟ (δηλαδή των ΗΠΑ…) με συστοιχίες Patriot PAC-3. Η Μόσχα είχε
δηλώσει στην ελληνική πλευρά, ότι τυχόν ένταξη της χώρας στην αντιπυραυλική ασπίδα
θα οδηγήσει τη Ρωσία σε μία αναγκαστική κίνηση αυτοπροστασίας,...
αφού θεωρούν, ότι η αντιπυραυλική ασπίδα δεν έχει στόχο το … Ιράν, αλλά την στρατηγική
εξουδετέρωση των βαλλιστικών όπλων της Ρωσίας. Όπως έγραψε πρώτη η prionokordela.gr,
ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος, λίγα 24ωρα πριν αναχωρήσει για τις
ΗΠΑ ανακοίνωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, την απόφαση της
κυβέρνησης… ίσως μάλιστα της πλέον επικίνδυνης για την χώρα και το Έθνος κυβέρνησης
όλων των εποχών… από τους παγετώνες και πίσω!

Πηγή : SKEFTOMASTEELLHNIKA

Abraamopoulos vs Russia.
Unbelievable but true! A goverment that has no the authority to accept and sign treaties
they have made us not just definitely enemies of but also targets of nuclear missiles of
the same with us Religion Russia!
Papademos goverment accepted the Greece participation in the NATO's anti missile shield
with Patriot arrays PAC-3. Moscow said to Greece, that every such attempt in this shield
it will lead Russia to an forced action of self defence. As they assumed this shield is
not pointing against Iran but the strategic ellimination of the Russian balistic weapons.
As prionokordela.gr wrote at first, Greek Minister of Defence Dimitris Abraamopoulos, a
few hours before visit USA, transfered this Goverment's decision to the Foreign and
Defense Committee. A such dangerοus decision may bring the country and our Nation to the
ice age and before!

Source : SKEFTOMASTEELLHNIKA 

Η Ρόδος και το άλμα. [GR+EN]

0 σχόλια
Είμαι πολύ περίεργος να δώ πώς θα βγάλεις την Ελλάδα απο το μνημόνιο.
Υπάρχουν πολλοί περίεργοι σαν εμένα που περιμένουν το άλμα που θα μας
σώσει. Μήν ξεχνάς οτι είσαι υπόχρεος σε αυτούς που σε ψήφισαν. Εγώ όχι.

Rhodes and the jump.
I am very curious to see how you will bring Hellas out of the IMF mnemonic.
There are many curious like me that also awaiting the jump that will save
us all. Do not forget that you are obliged to those that vote you. Not me.