Απασχόληση μή εκλεγμένων πολιτικών ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. [GR+EN]

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα απασχόλησης (η εργασία πέθανε) του ΟΑΕΔ.
Αφορά πολιτικούς ΝΔ-ΠΑΣΟΚ καθώς και τα τέκνα αυτών που μετά απο
μισό αιώνα δέν επανεξελέγησαν και πρέπει επιτέλους να εργαστούν
ίσως και για πρώτη φορά στην ζωή τους. Οι νομοί Πέλλης-Ημαθίας
προσφέρουν το ευρωπαϊκό ημερομίσθιο των 23ών ευρώ σύν διαμονή.
Παρακαλείσθε όπως έχετε κομμένα νύχια, τα μαλλιά κοτσίδα και η
αμφίεση απλή καθημερινή. Θα σας χορηγηθεί κατάλληλος ιματισμός.
Πτυχία και Τίτλοι θεωρητικών σπουδών εξωτερικού δέν απαιτούνται
και δέν αναγνωρίζονται καθως η αγροτική εργασία είναι σωματική.
Δώρο ένα πήλινο γουρουνάκι για να αποταμιεύσετε τον ιδρώτα σας.

Employeement for non elected ND-PASOK politicians.
A subsidized program of employeement (steady job is dead) of OAED.
It refers to all ND-PASOK politicians and their children that after
half a century are not elected and they have to work maybe for the
first time in their lifes. Regions of Pella and Imathia offering
the European wage of 23 euros per day plus stay. Please do have
your nails cut, your hair in tail and the apparel as simple as you
can. Appropriate clothing will be given to you. Certificates-Titles
of theoritical studies of abroad are not required and they are not
recognized as the farming employeement requires just physical work.
As a gift a small pink bank so to keep in safe your income by sweat.

Δεν υπάρχουν σχόλια: