Θα ψηφίσουμε σοβαρά επιτέλους ; [GR+EN]

Θα καταργήσουνε λέει το πετρέλαιο. Συμφωνώ, αλλα έχω ένα ερώτημα:
Πείτε μου βρε παιδιά σ'ένα απλόϊκό θέμα, πώς θα έχουμε θέρμανση;
Μήπως εάν κόψουμε μερικά δένδρα για την σόμπα;
Όχι δέν είναι οικολογικό.
Μήπως εάν γδάρουμε μερικά ζώα και φοράμε προβιές;
Όχι δέν είναι οικολογικό.
Μήπως εάν βγάλουμε το φυσικό αέριο απο τις ζώνες natura;
Όχι δέν είναι οικολογικό.
Μήπως να ξαπλώσουμε στον ήλιο;
Ναι αυτό είναι οικολογικό.
Μήπως εάν καταργήσουμε Στρατό, Εκκλησία, Ελλάδα;
Ναι αυτο παραείναι οικολογικό.

Και για να σοβαρευτούμε λίγο, εάν οι οικολόγοι έχουν κατα νού
καποιου είδους γεννήτριας υδρογόνου ωστε να χρησιμοποιούμε νερό
και με ηλεκτρόλυση να δίνουμε οξυγόνο στην φύση και το υδρογόνο
ως καύσιμο, τότε ναί, να τους ψηφίσω πολύ ευχαρίστως, άλλως πως;
Με τα αόριστα μαγικά πράσινα ξόρκια πάλι;
Έλληνες, ας σοβαρευτούμε επιτέλους, Εθνικές εκλογές έχουμε.

Are we gonna vote seriously ?
They say that they will remove oil usage. I agree but i have a question:
Tell me guys, how we will get the heating phenomenon in our houses;
Shall we cut some trees ?
No it is not ecological.
Shall we scratch some animal to wear their skins?
No it is not ecological.
Shall we get the gas from Natura zones?
No it is not ecological.
Shall we all lay down to the Sun?
Yes this is ecological.
Shall we remove Army, Church, Greece?
Yes this is ultimate ecological.

Lets get serious a bit. If Ecogreens got some kind of a hydrogen
generator so to use water and after electrolysis to offer Nature
oxygen and from the other side to get hydrogen as fuel, yes i will
vote them gladly, otherwise how? With invisible green word spells
again? Greeks, lets get serious, we got National elections.

Δεν υπάρχουν σχόλια: