Ελληνικά αντίποινα. [GR+EN]

Οι Γερμανοί χρόνια τώρα πλουτίζουν πουλώντας πανάκριβα
τα προϊόντα τους μέσα απο τις αλυσσίδες καταστημάτων που
διατηρούν στην Ελλάδα. Ένα αντίποινο στην όποια εναντίον
μας απόφαση της Γερμανίας, των χωρών που σέρνει μαζί της,
ή όποιας άλλης χώρας, μπορεί να είναι η ολική απομάκρυνσή
τους απο το έδαφος της Ελλάδος. Παράδειγμα και για όποια
άλλη χώρα δέν της αρέσει το 4ο Ραϊχ. 

Hellenic retaliation.
Germans years now are getting richer by selling overprized
their goods from the stores that have build in Hellas.
An Hellenic retaliation measure against every hostile act
against Hellas from Germany, the nations that drags with
her, or any other nation, it could be the overall removal of
every such store from Hellenic ground. An example for every
other nation that don't like the 4rth Reich.

Δεν υπάρχουν σχόλια: