Επείγοντα μέτρα. [GR+EN]

Όποιοι φοβούνται να κυβερνήσουν ή είναι ανίκανοι ή το κατάλαβαν αργά,
ας αποδεσμεύσουν τις πολιτικές ηγεσίες απο τον Στρατό και την Αστυνομία.
Ας αφήσουν τα σώματα ασφαλείας να λειτουργήσουν και να κάνουν επιτέλους
την δουλειά για την οποία προορίζονται αυτόνομα σε απ'ευθείας συνεννόηση
υπο το γενικό πρόσταγμα του προέδρου της... τέλος πάντων ότι έμεινε απο
αυτήν την λέξη, δημοκρατίας.
Πρέπει να προετοιμαστούν να αντιμετωπίσουν την όποια επιθετική προκληση
κοιτώντας και προς την έξω αλλα και προς την μέσα πλευρά των συνόρων.
Εκτός εάν ανέλαβαν αξιώματα-κυβέρνηση με σκοπό να διαμελλίσουν και να
καταστρέψουν την Ελλάδα.
Εάν θέλουν να υπάρξει Ελλάδα να στρώσουν τα οπίσθιά τους και να χωθούνε
στα λογιστικά τους με χαρτογιακάδες και διαβασμένους να βρούνε ευρώ,
δραχμή, χρυσάφι ότι βρεθεί για να πάρει μπρός αυτό το κράτος μόνο του.
Eάν κολλήσουν ας διαβάσουν και μερικές σελίδες απο τον Κοσμά Τον Αιτωλό
μπάς και πάρουν καμμιά σωστή ιδέα απο το μέλλον.

Urgent measures.
Everyone that is afraid to rule or is incapable or understood this too
late, go unshackle the politicians from the Army and Police. Let the
National Security Services to function and to do their job that they
are intended to do autonomously, under the general order of the
President of... anyway whatever has left from this word, democrasy.
They have to be prepared and ready to face any kind of danger outside
and inside the borders.
Unless they undertake axioms-goverment with the purpose to dismantle and
destroy Greece.
If they want Greece to exists, let them sit their buts down and put their
faces into the accounting with widely read people to find euro, drachmas,
gold whatever can be found to start this country to work by its own.
If they get stuck let them read some pages from Kosmas Aitolos with the
hope to find any right ideas from the future.

Δεν υπάρχουν σχόλια: