23 ευρώ για μία ημέρα στο χωράφι. [GR+EN]

Οι αγρότες Πέλλης-Ημαθίας περίμεναν Έλληνες σκλάβους με 23 ευρώ ημερομίσθιο
στα χωράφια τους και επόμενο ήταν οι Έλληνες άνεργοι να τους αγνόήσουν όλοι.
Τώρα που θα αντιμετωπίζουν ποινές όσοι απασχολούν λαθρομετανάστες, έχουν το
θράσσος και ζητούν να αποκτήσουν Έλληνες με την ίδια εξευτιλιστική μισθοδοσία
που δίνανε τόσα χρόνια μαύρα σε λαθρομετανάστες. Και φυσικά τα κανάλια επίτηδες
εστιάζουν και καταγγέλουν την αδιαφορία των Ελλήνων ανέργων αγνοώντας όμως να
καταγγείλουν την χρόνια μαύρη εργασία και το επίπεδο της αξιοπρεπούς αμοιβής.
Σε άλλες χώρες, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ, δίνουν 20 ευρώ ΤΗΝ ΩΡΑ για να απαντάς σε τηλέφωνα.

23 euros per day payment in a farm.
The farmers of Pella-Imathia regions were expected Greek slaves to work in their
farms for 23 euros per day and as was expected Greek unemployees were ignore
their offer. Now that everyone that offer work to ILLEGAL IMMIGRANTS will face
prosecutions, they got the nerve to ask for Greeks with the same humiliate black
work payment that all those years payed ILLEGAL IMMIGRANTS. And of course all TV
chanels were focused and reported in the indifference of Greek unemployees but
ignored to report the black work and the level of a decent fee. In other countries,
EUROPEAN, they give you 20 euros PER HOUR, just to answer the telephone.

Δεν υπάρχουν σχόλια: