Το Ελληνικό σπασμένο τηλέφωνο. [GR+EN]

Ναί, το σπιγκελ το γκαρντιαν και όλος ο κόσμος στρέφονται εναντίον μας.
Αντικειμενικά, οι ξένοι έχουν κάθε δικαίωμα και δίκιο να μας κράζουν.
Το "σπασμένο τηλέφωνο" ανάμεσα σ'εμάς και σε αυτούς ήταν οι πολιτικοί
μας. Χωρίς ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ παραμυθιάζανε τους ξένους οτι οι Πολίτες (εμείς)
είναι σύμφωνοι και σ'εμάς επέστρεφαν απο την αλλοδαπή ως φέροντες άλλη
μία Εθνική νίκη. Οι ξένοι έχουν στον νού τους ανίκανους πολιτικούς που
δέν διαπραγματεύονται αλλα υπογράφουν τυφλά ότι και να τους δώσεις.
Ας πληροφορηθούν τώρα οι ξένοι οτι η Ελλάδα βρήκε την τόλμη της και οι
Έλληνες δέν διαπραγματεύονται την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία τους.
Κάτι άκουσα για ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ στην Ιρλανδία ή κάνω λάθος;

Greek broken phone.
Yes, Spiegel Guardian and all the world turn against us.
Objectively, foreigners have all the rights and the right to yell at us.
The "broken telephone" between us and them was our politicians. Without
REFERENDUM they lie to foreigners that Civilians (us) are agree and they
returned to us bringing another National win. Foreigners have in mind
incapable politicians that they can't negotiate and they sign blindly
whatever you give them to. Let foreigners understand that Hellas found
her boldness and Hellenes are not negotiate their Freedom and their
Independence. I heard something about an Irish REFERENDUM or am i wrong?

Δεν υπάρχουν σχόλια: