Πάλι η Δεξιά και η Αριστερά. Κούραση! [GR+EN]

Μήν θεωρείτε τα ποσοστά ψήφων που λάβατε στις εκλογές ως δεδομένα.
Γνωρίζετε οτι δέν είναι η πραγματική σας δύναμη καθώς σας ψήφισαν
για την δυναμική σας που υποσχοταν άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα
λύτρωσης με επίκεντρο το μνημόνιο και όχι να αναβιώσετε την δεξιά
ή την αριστερή πτέρυγα του Εμφυλίου πολέμου την μετα την Κατοχή.
Σίγουρα στις επόμενες εκλογές, τα ποσοστά σας δέν θα μείνουν αυτά
αλλα θα είναι ανάλογα των τώρα κινήσεών σας. Μπορεί και να είναι
κατα πολύ χαμηλότερα. Θα κερδίσετε εάν σοβαρευτείτε και κατεβείτε
απο το άλογο να κρατείστε τους ψηφοφόρους σας, κάνοντας πράξη ότι
είχατε υποσχεθεί προεκλογικά χωρίς έπαρση, χωρίς περασμένα ή τα
φανταστικά μεγαλεία που περιέχουν φαντάσματα και εξορκιστές.

Right and Left bank again. Borring!
Do not assume the votes that you have received as a fact. You know
that is not your true power as they vote you for your dynamic that
promissed immediately and instant redemption results focusing on
mnemonic and not to relive the Right or the Left political bank
of the Civil war after World War 2.
For sure, in the next elections, your percentage will not stay as
it is now but it will be analogous of your present actions. This may
be much more lower. If you get serious in time and you dismount
from the horse you will keep your voters, by doing everything that
you have promissed without conceit, without past or fantastic glory
that contain ghosts and exorcists.

Δεν υπάρχουν σχόλια: