Καταλάβατε τι έγινε αυτά τα δύο χρόνια; [GR+EN]


Όλα τα μέτρα που πάρθηκαν απο τους πολιτικούς μας εναντίον όλων των Ελλήνων
τα τελευταία δύο χρόνια με το πρόσχημα της κρίσεως και της σωτηρίας, ήταν
μόνον και μόνον για να θωρακιστούν εγκαίρως όποιες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
πιθανόν θα είχαν οικονομικό πρόβλημα στο μέλλον. Χωρίς να μας ρωτήσουν, μας
θυσίασαν ευχαρίστως και ακόμη συνεχίζουν με τα πολιτικά παιχνιδάκια τους.
Ας είμαστε όλοι υπερήφανοι που η ακούσια θυσία μας έσωσε τον υπόλοιπο κόσμο,
αλλα όχι εμάς.
Ξαναψηφίστε Ανθέλληνες Προδότες και κομπλεξικούς Ευρωλιγούρηδες!
Πρίν ξαναψηφίσετε κάντε τον κόπο να διαβάστε στα προεκλογικά προγράμματά
τους, πώς και με τι σκοπεύουν να διαλύσουν ότι απέμεινε απο την Ελλάδα.

What those two years was for?
All the measures that our politicians signed against all Hellenes the last
two years with the pretext of crisis and salvation, was nothing else but
to furnished in time every other European nation that could have problem
in the future. Whithout to ask us, they gladly sacrificed us and they still
do the same with their political games. Let us be proud with our involuntary
sacrifice that saved the rest of the world, but not us. Go vote the again
Anti-Hellenes, Traitors and inhibited Euro-cravings. Before you go and vote
them, take a moment to know how and with what they have in mind to
dismandle whatever has left from Hellas.

Δεν υπάρχουν σχόλια: