Θυμόμαστε γιατί ψηφίζουμε; [GR+EN]

Αμφιβάλλω.
Γιατι έχουμε ξεχάσει ποιοί είμαστε.
Σας λέει τίποτε το "Έλληνας";

Do we remember why we are vote for ?
I doubt.
Because we have forgot who we are.
Is "Greek" means something to you?

Δεν υπάρχουν σχόλια: