Η νέα πολυ-πολυπολιτισμο-συλλεκτική Βουλή. [GR+EN]

0 σχόλια
Επιτέλους, η ΡΗΤΟΡΙΚΗ του βλάκα Δημοσθένη, τα ΨΕΜΜΑΤΑ που κατέστρεψαν Ψυχές-γενιές, όλοι
οι κουστουμάτοι ΠΡΟΔΟΤΕΣ που δέν θα προλάβουν να συνταξιοδοτηθούν και η χρόνια τεχνητή
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ των Γραικών και του Γραικικου Πνεύματος φθάνουν τελικά στην ίδια τους την
κηδεία δολοφονημένα απο τα ίδια τους τα όπλα.
Γι'αυτό θα παραλείψω το κουραστικό και ανούσιο ιστορικό της πρώην πολιτικής σκηνής του
οποίου δέν αξίζει να ασχοληθώ ουτε κάν με το να προσδιορίσω την γέννεσή του, αλλα μόνο
το άδοξο και αισχρό της τέλος. Και αυτό είναι τώρα.
Ναί είναι τώρα και είναι το τελικό αποτέλεσμα της ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ, ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ
και ΤΕΧΝΗΤΗΣ επιβολής της πολυπολιτισμικότητος στην Γραικικη Κοινωνία. Επόμενο, τελείως
φυσικό και παντελλώς αναμενόμενο ήταν η εμφάνιση όλων των ανακλαστικών του σώματος της
Γραικικης Κοινωνίας, η οποία αντιδρά ΤΩΡΑ λόγω της πολύπλευρης και ανυπόφορης πίεσης των
οποίων γίνεται αποδέκτης απο τα χαράτσια μέχρι και των ανίκανων υπαλληλων διοικητών της.
Μετά απο τόσα χρόνια προσπαθειών, κονδυλίων, προπαγάνδας, έμισθων, άμισθων, και όλων των
μέσων και τύπων που χρησιμοποιήθηκαν ωστε να της επιβληθεί και να πεισθεί πολυπολιτισμικά,
ρωτώ : ποιό είναι το πρόβλημα να υπάρξει και η πρέπουσα Βουλή η ανάλογη της Κοινωνίας;

Αυτή η Βουλή που θα προκύψει μετα απο πολλές προσπάθειες, θα είναι το κάτι άλλο για τα
χρονικά και φαίνεται οτι θα είναι και η τελευταία της πρώην Γραικιας. Η πρώην Γραικια που
ξέρουμε εμείς που βρισκόμασταν εδώ, την πρώην Γραικια που βρήκανε έτοιμη όσοι ήρθαν μετά,
αυτήν την πρώην Γραικια η νέα γενιά με τις επιλογές και τις ικανότητές της θα την ρίξει
και θα την γκρεμίσει εκ θεμελίων. Κι απο εκεί απο τις τρύπες που θα αφήσουν οι σημερινές
μουχλιασμένες πολυκατοικίες θα ανασάνουν πάλι και θα λάμψουν πάλι τα αρχαία Ελληνικά και
Χριστιανικά μνημεία που περιμένουν στις χιλιετίες να στηρίξουν τα νέα θεμέλια μιάς ακόμη
επιπλέον και νέας, όχι Γραικίας αυτή την φορά, αλλα μιάς Ελληνικής ΕΛΛΑΣ.

The new multi-multicultur-o-inclusive Parliament.
At last, the RHETORIC of the stupid Demosthenes, the LIES that destroy Souls-generations,
all eminent TRAITORS that will miss their retirement and the timeless artificial DELAY of
Greeks and Greek Spirit, finaly, arrive in their own funerall murdered by their own guns.
Thats why i will bypass the tedious and insipidity record of the former political stage
that is not worth to deal with not even to identify it's genesis, but only it's inglorious
and obscene end. And this is now.
Yes it is now as it is the final result of a FASCIST, DICTATORIAL, RACIST, and ARTIFICIAL
enforcement in multiculturalism of the Greek Society. Next was, completely natural and
completely expected the apearance of all the reflective of the body of the Greek Society,
that reacts NOW because of multifaceted and intolerable pressure that receive from a turk
per head tax type till it's incapable employees-commanders. After so many years of efforts,
funds, propaganda, paid-unpaid fools and all the medium and ways that have been used so to
enforce and convice in multiculturalism, i ask:
which is the problem if there will be a proper Parliament the analogous of the Society ?

This Parliament that will be occur after many tries, it will be something else and seems
that it will be the last of the former Greece. This former Greece that we know because
we were here, the former Greece that found ready all those that came after, this former
Greece, the new generation with their choices and abilities will bring her down and they
will demolish her down to the ground level. From the holes that the moisturus multifamily
will left, the ancient Greek and Christian monuments will breathe once more and will shine
once more as they are waiting in millenias to support the new foundations of one more and
additional new, not one Greece this time, but an Hellenic HELLAS.

Εδώ τα καλά και άτοκα δάνεια! Πάρε Γιώργη.

0 σχόλια
Καταλάβατε ή όχι ακόμη;

Here are the free loans! Take one Georgy.
Did you understand or not yet?

Ένα "πολεμικό" διάλειμμα απο την μιζέρια. [GR+EN]

0 σχόλια
Σε όσους αρέσουν οι εξωμοιωτές πτήσεως και αρχίζει η μιζέρια που μας έχουν χώσει
χωρίς ούτε ένα Δημοκρατικό ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ να τους καταβάλλει, σας προτείνω, επειδή
ασχολούμουν μέχρι πρότινος, το ΚΑ-50. Μαχητικό ελικόπτερο Ρωσσικής κατασκευής.
Οπλισμός ρουκετες πολυβολα βόμβες πυραύλους. Τα ηλεκτρονικά του οπλικά συστήματα
βασίζονται στην οπτική και είναι ευέλικτα. Ο βασικός του πύραυλος είναι ο VIHKR
ο οποίος δέν έχει περιορισμό ως προς τους στόχους καθώς μπορεί να χρησιμοπoιηθεί
ως Αέρος-Εδάφους αλλα και ως Αέρος-Αέρος. Είναι τόσο ρεαλιστικό που ακόμη και η
αίσθηση βάρους και ταχύτητος είναι θαυμάσια. Θυμάμαι οτι μέχρι να καταφέρω να το
κρατήσω τελείως ακίνητο στον αέρα πέρασε ένας μήνας. Τότε αντελήφθηκα οτι είχα
σπάσει το ουριαίο του χειριστηρίου το οποίο καθώς δέν υπάκουε σωστά δημιουργούσε
τριγμούς και το φαινόμενο της περιδίνησης αλλα παρ'όλα αυτά αποδείχθηκα πιλοτάρα
και το πετούσα καλά και με χαλασμένο ουριαίο πτερύγιο. Τόσο ρεαλιστικό.
Το θέατρο επιχειρήσεων (terrain) είναι η περιοχή βόρεια της
Μαύρης Θάλλασας συνεχίζοντας μέχρι κάποια έκταση προς το εσωτερικό της Ρωσσίας.
Τελευταία έχουν δωθεί και τα εργαλεία ωστε να κατασκευάσεις τον δικό σου χάρτη
και υπάρχουν Έλληνες που ασχολούνται με την κατασκευή του Ελληνικού γεωγραφικού
χώρου ωστε να χρησιμοποηθεί ως θέατρο επιχειρήσεων. Λειτουργεί και multiplayer
και σε συνδυασμό με άλλο παιχνίδι μπορείς να πετάς συγχρόνως με άλλους στην
ίδια ομαδική αποστολή οι οποίοι όμως χρησιμοποιούν αεροπλάνα.

Oι πτητικές δυνατότητες του πραγματικού ΚΑ-50 είναι απίστευτες. Σύν τα νέα οπλικά
αυτόματα συστήματα, που δυστυχώς δέν παρουσιάζονται για ευνόητους λόγους στο
παιχνίδι θα ήταν ενα σημαντικό, ένα όχι-του-ιδίου-τύπου και "ανεπηρέαστο" απόκτημα
για την Αεροπορία μας.
Οι κατασκευαστές αυτού του παιχνιδιού είναι μερικά απο τα μέλη μιάς ομάδος Ρώσσων
η οποία
και κατασκευάζει "αμερικανικα" πολεμικά-πολιτικά αεροπλάνα και ελικόπτερα.

A "war" break from the misery.
To everyone that likes fight simulations, and the mizery that they have put us
all without even a single Democratic REFERENDUM start to prevail, i suggest, as
i was into before some time, KA-50. Combat helicopter made in Russia. Weaponry
rockets guns bombs missiles. It's weapon system electronics are based on optic
and they are very flexible. VIHKR is the basic missile that has no specific
target restrictions and it can be used as Air-Ground or Air-Air. It's so, very
realistic that even the sence of speed and weight is wonderful. I remember that
it took me almost a month till i managed to keep it just freeze in the air.
Then i realized that i have broke the rudder of the joystick and as it didn't
obey correctly it caused cracles and the vortex effect. Even with broken rudder
i could fly it good and i proved my self a capable pilot. So realistic.
Theater of operations (terrain) is the area north of Black Sea continuing north
inside Russia. Lately, tools have become available to the public so to construct
your own terrain and there are Greeks that working to construct the Greek geo
map so to be used as Theater of Operations. It works in multiplayer also and in
conjuction with other game you can fly simultaneously with other pilots at the same
mission while they are using airplanes.

The flying abilities of the real KA-50 are incredible. Plus the new improved
automatic weapon systems, that unfortunately are not presented in the game for
obvious reasons, it could be an important, a not-of-the-same-type, "unaffected"
acquisition for our Airforce. The creators of this game are members of a Russian
team that manufactures "american" combat-politial airplanes and helicopters.

Όταν ψοφήσουν οι χελώνες και κλείσουν οι Εκκλησίες. [GR+EN]

0 σχόλια
Ναί χελώνες είναι και μπορεί να ψοφήσουν σε μιά μέρα. Η
και μπορεί λόγω της κλιματικής αλλαγής να μετανατεύσουν
οι αρκούδες σε άλλη περιοχή. Τότε θα έχουμε δικαίωμα να
εξορύξουμε όποιο ορυκτό υπάρχει σε τεράστιες ποσότητες,
περιέργως όμως, σε όλες τις περιοχές νατούρα κατούρα κτλ.
Οι αυτο-διορισμένοι φρουροί των πλουτοπαραγωγικών πηγών
της Ελλάδος, οι Οικολόγοι, μόνον σε αυτό το θέμα, στο
θέμα της αποδυνάμωσης του Ελληνικού Στρατού και στο θέμα
της κατάργησης της Εκκλησίας είναι απολύτως ξεκάθαροι.
Όλα τα άλλα αόρατα αόριστα και πάντα προεκλογικώς "πράσινα".

Γενικόλογη και πολυ-συλλεκτική θεματολογία θέσεων επίσης
και οι στόχοι της ΔΗΜ.ΑΡ. Απο την μία η ΑΟΖ και απο την
άλλη η Οικολογία και τα δικαιώματα των ζώων. Τα μόνα και
συγκεκριμένα που συνέλλεξα και αυτά απο αναρτήσεις, ζητώ
συγγνώμη εκ των προτέρων εάν υπάρχουν κάπου αλλα δυστυχώς
δέν στάθηκε δυνατόν να τα εντόπίσω στο επίσημο σαϊτ τους,
ήταν το πώς θα αποδυναμώσουν σε όλους τους τομείς την
Ελληνική Εκκλησία και εάν λάβουμε υπ'όψιν την υποψηφιότητα
της Ρεπούση το τί θα συμβεί στην Ελληνική Παιδεία και Ιστορία.

Πέραν του ότι οι βασικοί οικονομικοί πόροι, οι οποίοι βάσει
των προεκλογικών τους ανακοινώσεων θα προκύψουν κυρίως απο
την κατάργηση, αποδυνάμωση ή και κατάσχεση θεσμών αξιών όπως
του Ελληνικού Στρατού και της Ελληνικής Εκκλησίας, οι δυό τους
πάντως φαίνεται οτι διατηρούν πολύ καλές σχέσεις ωστε άνετα
θα μπορέσουν να συνεργαστούν άψογα εντός ή και εκτός Βουλής.
Θολές και αναπάντητες οι θέσεις στα σημαντικά Εθνικά θέματα
παραμένουν όμορφες πίσω απο καλή γειτονία και ανθρωπισμό.
Σε μιά περίοδο που το ζητούμενο είναι η περιβόητη ανάπτυξη
θεωρώ μεγάλη βλακεία να μήν εκμεταλευτείς τον φυσικό πλούτο
σου, να γκρεμίζεις αντί να χτίζεις και να καταργείς αντι να
δημιουργείς αυτά που διατηρούν ακόμη σκεπτόμενη και ασφαλή την
Ελληνική Κοινωνία. Γιατι ναί υπάρχει μιά κρίση αλλα είναι μιά
φούσκα με την μορφή της οικονομικής και για συγκεκριμένο λόγο.
Όποιος θα μπεί στην Βουλή πρέπει να είναι ξεκάθαρος και σαφής
για τις προθέσεις του εκ των προτέρων.


When the turtles die and the Churches shut off.
Yes they are turtles and they can die in a day. Or maybe the
bears will migrate in another area because of the Climate change.
Only then we will have the right to mining anything that there
is in vast quantities, but very strange, in the areas that have
been declared as natura etc. The auto-appointed guards of all
the Greek wealth sources, Ecogreens, only in this matter, in the
matter of weakening the Greek Army and in the matter of dismandle
the Greek Orthodox Church are completely straight and very clear.
All other matters are invisible with pre-election purpose "green".

Very general and multi-collection are the positions and the goals
of Democratic Left bank. From the one side is the Greek Exclusive
Economic Zone and from the other side the Ecology-animal rights.
The only and specific that i could collect and most of them from
articles, please excuse me in advance if they are somewhere but
unfortunately i could't locate them in the official site, is how
they plan to weakening in every level the Greek Orthodox Church
and if we keep in mind Repousi's candidacy, what will happen in
Greek National Educational system and the present written History.

Beyond that the basic economical sources-funds, as they have been
described in their pre-election positions, will be found after an
abolition, a weakening or maybe after a seizuring of institutions
and values such the Greek Army and the Greek Orthodox Church, they
both seems to have good relations so they could cooperate easily
even in the or even out of the Parliament.
Blur and unanswered are still their positions in important National
matters behind the friendly neighborhood and humanitarian slogans.
In a period that the challenge is the notorious anaptyxis, i think
very stupid not to take advance of your natural wealth resources,
to demolish instead to build and to remove instead to create, those
that still keep safe and under thinking the Greek Society. Why yes,
there is a crisis but it's a bubble with the economical form and for
a specific reason. Anyone that will be elected in the Parliament
has to be definite and clear for his intentions in advance.

Ρωσσία βοήθεια / России помощь[GR+RUS]

0 σχόλια

Αυτή είναι η Ελληνίδα Μητέρα μας. [GR+EN]

0 σχόλια
Αυτή είναι η Ελληνίδα Μητέρα μας.
She is our Hellene Mother.

Έλα εδώ σαν υποψήφιος, έχουμε εκλογές. [GR+EN]

0 σχόλια
Σίγουρα θα εκλεγείς.

Come here as candidate, we have elections.
Sure you will be elected.

Ελληνική ΑΝΑΠΤΥΞΗ ή 100 ευρώ μηνιάτικο σκλάβου; [GR+EN]

0 σχόλια
Ας πούμε οτι αποφασίζουμε να βγούμε απο το ευρώ ή τελικά μας βγάζουνε.
Ο μοναδικός σύμμαχος που εκ των πραγμάτων μας απομένει είναι μόνον η
Ρωσσία. Φυσικά η όποια επαφή μαζί τους θα πρέπει πρώτα να αποκαταστήσει
όλες τις βλακείες με τις οποίες οι σταλμένοι πολιτικοί μας τους γύρισαν
πολλές φορές και προκλητικά την πλάτη.
Η Μπακογιάννη που μόνη της συμφώνησε με τον Ομπαμα την αντιπυραυλική;
Ο Παπανδρέου που μιλούσε ως εκπρόσωπος των Οικoλόγων για πράσινα άλογα;
Και πολλές άλλες βλακείες όλες εξ ονόματός μας χωρίς να ερωτηθούμε.
Τι μπορεί να θέλει η Ρωσσία απο την Ελλάδα τώρα ή χρόνια τώρα;
Λιμάνια και Αεροδρόμια για την έξοδό της μέσω Αιγαίου στην Μεσόγειο.

Και στην κατάσταση που είμαστε ή θα βρεθούμε, τουλάχιστον η Ρωσσία θα
έχει και άλλη συμπεριφορά έναντί μας όπως και είχε αποδείξει με την
πρόταση δανείου προς την Ελλάδα πρίν μας χωσει ο Γιώργης μας στο ΔΝΤ
για τα καλά. Πιστεύω οτι όποια συνεργασία με την Ρωσσία τουλάχιστον
στο θέμα της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ θα μας κάνει καλό και θα έχουμε την ευκαιρία
να επιλλέξουμε το μέλλον μας:
Ή τους δανειστές μας που μας θέλουν σκλάβους με 100 ευρώ μηνιάτικο,
ή με την Ρωσσία η οποία και θα μας σεβαστεί αλλα και θα μας ξαναχτίσει.

Παλια θυμάμαι με την συμμετοχή της σε διαγωνισμό της Πολεμικής Αεροπορίας
είχε θέσει πρόταση οτι σε περίπτωση που η Ελλάδα αγόραζε 30 ή 40 Sukhoi,
θα κατασκεύαζε στην Ελλάδα εργοστάσια παραγωγής και ανταλλακτικών ωστε
πέραν της χρήσης τους απο την Ελληνική Αεροπορία θα πουλούσαμε και
ανταλλακτικά (τελικά πήραμε τα F16 χωρίς ρανταρ) αλλα το σημαντικότερο:
Κοινά ερευνητικά προγράμματα με Έλληνες επιστήμονες για την εξέλιξή τους
αλλα και πέραν αυτού Ερευνα-Κατασκευή-Παραγωγή σε πλήρη κλίμακα πολλών
Ρωσσικών project της Πολεμικής και Ερευνητικής-Κατασκευαστικής Βιομηχανίας.
Νά ένα δείγμα εναλλακτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ χωρίς το ευρω, που τα νέα κόμματα
της νέας Βουλής, μπορούνε να σκεφτούνε πολύ σοβαρά ως την απόλυτη λύση.

Greek ANAPTYXIS or 100 euros monthly wage slavery?
Lets say that we have decided to leave eurozone or finally they expel us.
The only ally that remains (obviously) is only Russia. Of course every
attempt with them, at first, it has to clear all the stupidities and
restore the trust that our traitors politicians dissolve with their
action by turn the back to them defiantly.
As Mpakogianni by her own agree with Obama the anti missile umbrela,
As Papandreou like a representative of the Eco's about green horses
And many other stupidities all in our name without ever to be asked.
What may Russia wants from Greece now or years now ?
Harbours-Aerodromes so to have a way through Aegean to Mediterenean Sea.

In the condition that we are now or in the condition that we will be soon
at least Russia's behavour will be better as already has prove with the
propose of a loan before "our George" put us in IMF for good. I believe
that every cooperation with Russia at least in the ANAPTYXIS matter will
make us good as we will have the option of our choise:
With our present lenders that wants us slaves with 100 monthly income,
or with Russia that will respect us and it can rebuild us from scratch.

In past, i remember Russia's participation in Greek War Airforce contest,
has proposed that if Greece buy 30 or 40 Sukhoi then Russia could build
by her own factories for production and spare parts so beyond their usage
from the Greek War Airforce, Greece could have support and sales from them.
(Finally we bought F16 without radars!) But the most important:
Common Research with Greek scientist for advanced technology and beyond
planes, in a full scale of Russian War Projects in Research & Production.
This is a sample alternative ANAPTYXIS without euro, that the new parties
that are going to be in the new Parliament, can consider seriously as the
ultimate lifesaving solution.

Υπάρχει και η Ρωσσία. [GR+EN]

0 σχόλια
Καμμιά σκέψη συνεργασίας με την Ρωσσία υπάρχει;
Φτάνει τόσα χρόνια με τα μαλμπορο την κοκακολα
και τα ευρωκοινοβούλια με τους Υπαλλήλους τους.

There is Russia also.
Any thought about a cooperation with Russia?
Enough all those years with marlboro cocacola
and eurorcounsil with their employees.

Μιά βόλτα στα τέσσερα χρόνια. [GR+EN]

0 σχόλια
Μετά απο τέσσερα χρόνια ανεργίας και πεννίας, αφήσαμε τα παιδιά στην
πενθερά και καταφερα να κάνω το όνειρό μου επιτέλους πραγματικότητα:
Βγήκα με την γυναίκα μου μιά βόλτα. Έτσι θέλει, να ρίχνουμε και καμμιά
μπουνιά στην μιζέρια πρίν προλάβει αυτή να μας καταβάλλει. Πήγαμε εκεί
που πρωτογνωριστήκαμε πρίν παντρευτούμε. Σ'ένα μπαράκι της Θεσσαλονίκης
πολύ απλό και παρεϊστικο με τον δικό του χαρακτήρα και διάκοσμο. Βρήκα
παλιούς φίλους γνωστούς και ο κάθε χαιρετισμός αγκαλιές και πειράγματα.
Ξαφνικά αλλάζει ο φωτισμός σταματά η μουσική και μιά θεατρική παράσταση
αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Τρείς ηθοποιοί σε ένα μικρό πατάρι ανάμεσα στα
βαρελια μπύρας και με ένα παραβαν να κρύβει το βεστιάριο σε μιά γωνιά
διέκοψαν μεν τα αστεία και την κουβέντα που είχα με την σύζυγό μου, αλλα
κατάφεραν επι μία ώρα να αποσπάσουν το ενδιαφέρον και το χειροκρότημα όλων.
Εκεί μεσα λοιπόν θαύμασα το τί μπορεί να δημιουργήσει το Ελληνικό δαιμόνιο.
Εν μέσω της γενικής μιζέριας πάλι ο Ελληνας παντρεύει και πάλι καινοτομεί.
Εκει που δέν το περιμένεις σου φτιάχνει κάτι καινούργιο αυτός ο εκ φύσεως
μάστορας, σου δίνει δουλειά, γεμίζει το μαγαζί, σε κάνει και σκέφτεσαι.
Α, και τελικά μαλώσαμε με την σύζυγό μου και κοιμηθήκαμε χώρια.
Μετά απο τέσσερα χρόνια σε κάποιο Πάσχα πάλι εάν καταφέρουμε
και πραγματοποιήσουμε την επόμενη βόλτα μας ίσως συμφιλιωθούμε.

A simple walk after four years.
After four years unemploee and broke, we left our children to my mother
in law and finally i could bring my dream so to come true:
I went with my wife for a walk. So need this misery, from time to time a
punch in the face, before it achieve to enslave us all. We went there
where we met before we get married. In a bar in Thessaloniki, small simple
with its own character and decoration. I found friends and every greeting
was a hug with very funny mood. Sudenly the lights changed the music stoped
and a theatrical performance started. Three actors in a tiny stage beside
the beer barrels and a wardrobe in the corner, interupt our discussion and
the stories with my wife, but they achieve almost for an hour to attract my
attention and the clapping of everyone. In there i admire of what the Greek
daemon is able to create. While we all are in a misery Greek again creates
and inovates again. From there that you cannot expect anything he creates
something new as a natural builder, he gives you job, he fills a shop,
he makes you think.
Oh, by the way, we come in an argument with my wife and we slept apart.
After four years maybe we could repeat just a walk again and maybe then
we will be friends again.

Το σουξέ της 6ης Μαϊου. [GR+EN]

0 σχόλια
Αφιερωμένο σε όσους πολιτικούς
της μεταπολιτευσης
υπηρέτησαν μόνον τον εαυτό τους.
Α, και στους ψηφοφόρους τους την
επιγραφή.

The Hit of May 6th.
Dedicated to those politicians
(after Dictatorship)
that serve only their selves.
Oh, and the sign to their voters .

Η Μαθηματική Δημοκρατία. [GR+EN]

0 σχόλια

Στην χώρα της Δημοκρατίας οι άκυροι και λευκοί ψήφοι
αντί να μείνουν στην άκρη για να δείξουν απλώς οτι
υπάρχουν και Πολίτες που δέν τους αρέσει κανένας απο
τους υποψήφιους, με νομικά τερτίπια μοιράζονται στα
κόμματα που δέν βγάζουν ούτε πλειοψηφία του συνόλου.
Η πλήρης λειτουργία της Μαθηματικής Δημοκρατίας
βασίζεται στο ΛΕΥΚΟ και στο ΑΚΥΡΟ ψηφοδέλτιο σου.

Mathematical Democracy.
In the land of Democracy, the white and invalid vote,
instead to express that there are Citizens that they
don't like no one of the candidates, are given, with
nominal tricks, to the parties that don't got even the
majority of the total.
The Mathematical Democracy is fully operational because
it is based on your WHITE and INVALID vote.

ΖΑΓΑΛΙΣΑ - Η Φωνή των Πομάκων της Θράκης.

0 σχόλια

Αγαπητοί φίλοι bloggers.
Παρακαλώ πολύ αξιολογήσετε κατα την κρίση σας το site

ΖΑΓΑΛΙΣΑ - Η Φωνή των Πομάκων της Θράκης.
Πιστεύω οτι μπορούμε να δώσουμε όλοι μας με διάφορους
τρόπους προβολής, την πρέπουσα προσοχή στον δύσκολο
και μοναχικό τους αγώνα, στις διώξεις στην τρομοκρατία
που δέχονται καθώς και στην συμπαράσταση που χρειάζονται
σίγουρα εκ μέρους μας.

ZAGALISA - The Voice of Pomakon of Trace.
Dear friends bloggers.
Please do evaluate by your opinion the site
I believe that we all can give with many ways of promotion,
the importance in their difficult and lonely contest,
the prosecutions, the terrorism against them
and the support that they need from us. 

Πρίν ψηφίσω να θυμηθώ οτι φηφίζω για....

0 σχόλια

Η καλλύτερη αφίσσα. Πάει για βραβείο.

2 σχόλια
Αναζητώ την πηγή της εικόνας.
Παρακαλώ πολύ, εάν κάποιος
γνωρίζει ας με πληροφορήσει.

Με την πρώτη Νομο-στραβοτιμονιά. [GR+EN]

0 σχόλια
Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο αλλα επικρατεί ησυχία. Κάποτε
σιοταν ο τόπος απο φανατισμό, πολυπληθείς ομιλίες, άνεση στην ροή
προεκλογικού και άφθονου χρήματος για την στήριξη για τα έξοδα, τα
πανο τις αφισες τα πουλμαν τους ψηφοφόρους των "μεγάλων κομμάτων".
Τώρα ενας γρύλος ακούγεται και ένας Ακης που τελικά προφυλακίζεται.
Παρακολουθώ και προσπαθώ να αναλύσω αυτό το σηριαλ της περιβόητης
Κάθαρσης το οποίο έχει σκηνοθετηθεί λίγο πρίν τις Εθνικές Εκλογές
και είναι το μοναδικό πολιτικό θέμα με το οποίο τα κανάλια λες και
προσπαθούν να μας καθαρίσουν το μυαλό ωστε την δεδομένη στιγμή να
μας πετάξουν την εικόνα στην οποία θα πρέπει εμεις να υπακούσουμε.
Ένα κάποιου είδους σατανικό μεν αλλα πολύ ύπουλο εγκεφαλικό reset.
Ανυπομονώ να δώ την συνέχεια αλλα και το πόσο έξυπνα ή ανόητα θα
το στρέψουν προς όφελος κάποιων ή και προς ποιον συγκεκριμένα απο
όλους τους υποψηφίους σε αυτές τις Εκλογές.
Έτσι απο περιέργεια ωστε να μάθω ποιά χώρα πλήρωνε υποτροφία και
σε ποιόν, αρα για ποιάς χώρας τα συμφέροντα θα αγωνιστεί ο νέος
Έλληνας εκλεγμένος Πρωθυπουργός. Εκτός εάν πάλι πάμε σε κλειστού
τύπου Δημοκρατική Πρωθυπουργο-κλήρωση, όπως και με τον Παπαδήμο.
Εμφανές είναι το απροκάλυπτο θέλημα όλων των χωρων-σπονσορες προς
μία πλήρη ελεγχόμενη-υπόδουλη κυβέρνηση ή και συγκυβέρνηση τσίρκο.
Αδιαφορώ για την συγκυβέρνηση ή αυτοδυναμία και άλλους φόβους των
δύο κομμάτων. Επικεντρώνομαι στις επερχόμενες ψηφοφορίες τις εντός
Βουλής. Εκεί όλα τα νέα κόμματα θα δείξουν κατα πόσο μπορούν έστω
και σαν αντιπολίτευση στο σύνολό τους, να συμπλεύσουν κρίνοντας τα
όποια νέα νομοθετήματα θα αποπειραθουν τα δύο προδοτικά και πρώην
μεγάλα κόμματα, να φέρουν προς ψήφιση. Τότε θα καταλάβουν όλοι
εάν η Ψήφος είναι το μοναδικό μας όπλο ή υπάρχει και κάποιο άλλο

που δέν θα περιμένει την πάροδο άλλης Δικτατορικής τετραετίας.

With the first Law-swerve.
We are in a pre-election period but there is silence. In past all the
land was shaking by the fanatism, public speaking, the inexhaustible
politic money for support for the expences the bilboards the buses
with voters-supporters of the two great political parties.
Now only a cricket is singing and Akis finally is emprisoned.
I am watching and trying to analyze this TV series of the notorious
political purficaton that has been directed just before the National
Election period and it is the only subject that all tv chanels show,
and seems that they all trying to clear our mind so in a specific
timing to broadcast the right picture that we shall obey to.
Some kind of a true satanic but a more insidius quitet brain reset.
I am looking forward to see what is next and how clever or stupid
they will turn this for the good of them or a specific person of all
the candidates for these elections.
Just like that i am curious to see which country has pay scholarship
and to whom, so for which countrys interests the new future elected
Greek Prime Minister will fight for. Unless the Prime Minister will
be choosen by an un-Democratic prive-lottery as with Papademos case.
It is obvious the overt errant of all the sponcoring-countries for a
completely remote controled enslaved goverment or a co-ruling circus.
I don't care about co-ruling or self-reliance or the fears of the two
political parties. I am focusing in the future voting inside the Greek
Parliament. There all the new parties will show how they can, even as
a united opposition, to consinstent by valuing all the future incoming
legislations that the two treacherous and former major Greek political
parties will attempt to pass for voting. Then they all are going to
realize if our Vote is the only weapon of ours, or there is another

that can't wait for another four years of Dictatorship period to pass.

Χριστός Ανέστη.

0 σχόλια
Χριστός ανέστη.
Σειρά μας.

Ιδού, ο κρυφός φόβος της Γερμανίας. [GR+EN]

0 σχόλια
Η Γερμανία προσκαλεί Έλληνες να δουλέψουνε εκεί.
Θαυμάστε Γερμανική εξυπνάδα.
Πληρώστε αυτά που μας χρωστάτε κι ελάτε
εσείς να δουλέψετε σαν υπάλληλοι εδώ.
Τεμπελχανάδες εργατικοί επιστάτες.

ΤΩΡΑ, υπάρχει κάνας Έλληνας μάγκας μέσα στην Βουλή;

Behold, what Germany is afraid of.
Germany invite Greeks to work in there.
Admire the German intelligence.
Pay back what you owe to us first and then
you are welcome here to work as employees.
Lazy industrious caretakers.

NOW, is there any Greek lad in the Greek Parliament ?

Οι Ελληνικές Κομματικές παραφυάδες της ξένης παραφυάδας. [GR+EN]

0 σχόλια
Ο πατέρας μου πίστευε οτι ο Κ.Καραμανλής ήρθε στην Ελλάδα και δημιούργησε ένα νέο κόμμα,
αυτό που και σήμερα υπάρχει ως Νέα Δημοκρατία. Επειδή όμως ποτέ δέν ακολούθησα αυτόν τον
φανατισμό του ίσως αυτό μου άφησε την κρίση να μπορώ να αντιληφθώ οτι ο Κ.Καραμανλής, ο
Γ.Παπανδρέου και όλοι οι άλλοι δήθεν ιδρυτές κομματάρχες Εθνοσωτήρες, δέν είχαν
δημιουργήσει ΑΠΟΛΥΤΩΣ τίποτε νέο και ούτε κάτι μόνοι τους.
Όλα αυτά συνέβησαν βάσει σχεδίου απο ξένες μυστικές υπηρεσίες ξένων χωρών που τους έφτιαξαν,
πλήρωσαν να τους σπουδάσουν και τους διόρισαν εδώ να υπογράφουν για τα συμφέροντά τους.
Απόδειξη: Όλα είναι ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ κάποιου κόμματος ή μιάς επιχείρησης του εξωτερικού που
συχνά τελούν την ολομέλειά τους στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ για να λάβουν την
χρηματοδότησή τους, τις εντολές κτλ. Όλοι αυτοί οι φερόμενοι ως Πολιτικοί Αρχηγοί
είναι απλοί Αντιπρόσωποι, η ακόμη καλλύτερα έμισθοι Υπάλληλοι. Σήμερα, κοινώς, προδότες.
Με τα κονδύλια που λαμβάνει ένας τέτοιος Υπάλληλος πληρώνει αδρά για να δημιουργήσει
κατ' εντολή ένα κόμμα, να αγοράσει ψηφοφόρους και τέλος όλα αυτά να τα συντηρεί. Είναι
απίθανο αυτο να το καταφέρει ένας απλός γνήσιος Πατριώτης εκτός εάν είναι Ωνάσης ή πολύ
μα πολύ τετραπέρατος ή ότι άλλο απίθανο.

Ας δούμε στο ΨΥΧΟΓΡΑΦΗΜΑ του Έλληνα το πώς αντιλαμβάνεται και τί σημαίνει για αυτόν να ανήκει
σε ένα πολιτικό Ελληνικό Κόμμα. Ένα σύνολο ψηφοφόρων οι οποίοι για διάφορους ή κοινούς λόγους
έχουν ταχθεί να υποστηρίζουν με την Ψήφο τους τον αρχηγό και τους συν αυτώ υποψηφίους, ωστε
αυτό να εισέρχεται στην Βουλή. Μπορείτε να συμπεράνετε μόνοι σας την ποικιλία των κομμάτων εάν
λάβετε υπ'όψιν τις εμπειρίες, τα βιώματα την ιστορία αλλα και αυτά τα καταλυτικά κατάλοιπα απο
τους πρόσφατους πολεμους. Εκεί θα διακρίνετε οτι η πρόθεση δέν είναι πλέον Πατριωτικη ή Εθνική
αλλα εμφυλιακώς εχθρική. Αυτό σας το αναφέρω διότι το ΚΕΝΤΡΙΚΟ απαλλάσεται απο την συνεχή
χρηματοδότηση εφόσον ο σκοπός του έχει γίνει πλεόν οικογενειακή φανατική υπόθεση. Μιά βεντετα.
Και ερχόμαστε στο κυρίως θέμα:
Έχουμε το ΚΕΝΤΡΙΚΟ που είναι ο κορμός, η επιχείρηση και π.χ. στην Ελλάδα ιδρύει το κόμμα-παραφυάδα
με όνομα ΟΙ ΜΠΟΥΦΟΙ. Μόνον η απώλεια ή μετατόπιση η αποχώρηση ψηφοφόρων απο τους ΜΠΟΥΦΟΥΣ είναι
και ο μοναδικός λόγος για το οποίον μπορεί να ανησυχεί μελλοντικά το ΚΕΝΤΡΙΚΟ. Έχοντας ήδη έτοιμο
σχέδιο για αυτήν την περίπτωση, ιδρύει τσάκα-τσάκα με αρχηγό έναν πρώην ΜΠΟΥΦΟ ενα νέο
κόμμα-παραφυάδα της παραφυάδας και το ονομάζει ΟΙ ΜΑΠΕΣ. Έτσι συγκρατεί όλους τους ΜΑΠΕΣ ΜΠΟΥΦΟΥΣ
ωστε να μήν φύγουν σε άλλο κόμμα. Εάν στην πρώτη εκλογική ψηφοφορία αποτύχουν οι ΜΑΠΕΣ, στην δεύτερη
ενα 90% σίγουρα θα ψηφίσουν πάλι ΜΠΟΥΦΟΥΣ. Κι έτσι σώζουν το μαγαζάκι τους κομμα-τι-άζοντας
την Ελληνική Κοινωνία.
Βενζινέλοι, Σαν Μάρας ή σαν Σάρας, Τσίμπλες, Δρακουλογιάννες, Κουλουρβέληδες, Ξαναμμένοι όλοι τους
παλαβοί για την καρέκλα καλά επιλεγμένοι πανέτοιμοι να μας θυσιάσουν, αλλα όλοι τους μιά ακόμη και
στημένη παραφυάδα της παραφυάδας ώ παραφυάδα επι πληρωμή. Ενέχυρό τους εγγύηση, οι ψηφοφόροι τους.
Θα παραδώσουν σκλάβους ανέργους και χαρατσωμένους χωρίς ιδιοκτησία είτε είναι ΜΑΠΕΣ είτε ΜΠΟΥΦΟΙ.
To ΚΕΝΤΡΙΚΟ σας εύχεται καλή Ψήφο και μετά καλό ψόφο.

The Greek political offshoots of the foreigner offshoot.
My father believed that K.Karamanlis came in Greece and invented a new party that exists today as
New Democracy. Maybe because i never follow him in this fanatic view of his, i could understand
that K.Karamanlis or G.Papandreou or any other of the supossed inventors-creators of any political
party that named later as Nation-Saver, have ABSOLUTELY never create anything new by their own.
All these hapened because of a plan by secret services of foreigner countries that prepared and
pay to study them and finally to designate them here with the purpose to sign for their interests.
Prove: All are BRANCHES of a foreigner party or a business as they often gathered in the CENTRAL
OFFICE OF THE MANAGER, to receive funds, orders etc. All those visually Political Leaders, are
nothing but simple Agent or better a simple Employee by payment. Today here, are called traitors.
With the funds in hand, an Employee pays to create a new party, pays to buy voters and finally pays
everything that will keep all this plan alive and in function. This is almost impossible to be done
by a simple pure Patriot unless he is Onasis or very clever or anything else so impossible.

Lets focus on the PSYCOGRAPH so to understand how a Greek understands and what means for him to be
a member of a Greek political party. It is a gathering of voters under many common
reasons that have deside to support by their Vote the leader and the rest cadidates so this party
to be a member of the Parliament. You can have your own conclusions of the plethora of political
parties, if you keep in mind the experiences the history and all those remaining but critical
residues of the recent and civil wars. There you will realize that this matter is not a Patriotic
or National anymore, it has become a civil agressive family fanatic case. A vendeta.
And here we go to the core:
We have the CENTRAL that is the main trunk, the core of the bussiness and lets say that desides to
create a new political offshoot-party named as THE BOOBIES. Only the loss of the voters from the
BOOBIES will be the only reason of danger that the CENTRAL should be aware of in the future. Having
already a plan for this situation, it creates a new political offshoot-party called as THE YOBS
under an x-BOOBIE's leadership. By this it becomes possible to keep all BOOBIES and YOBS from leaving
and become a member of another party. If in the first election round YOBS fail, then in the second
round a 90% they will return their vote again back to the BOOBIES. So by this strategic way they are
keeping their shop alive in parallel they part-izing the Greek Society.
Benzinelos, SaMahras, Tsiprous, Vampirogianni, Colourvelis, Xanamenos, all of them looking forward
to get the chair-of-power, they have been selected very carefully and they are ready to sacrifice
us, but all of them, each one of them an offshoot of the offshoot^N by payement. Their pledge their
guaranty, all of their voters. They will deliver slaves unemployees overtaxed without any property
even YOBS even BOOBIES. Have a good voting or a good vote-for-kill to the CENTRAL.
The CENTRAL wishes to you a good voting and after this a good death.

Αφήστε Τον Χριστό να αναστηθεί. [GR+EN]

0 σχόλια
Τα παιδάκια μου ανυπομονούν να ακούσουν
το "Δεύτε λάβετε Φώς" και να ανάψουν τις
παιδικές τους λαμπάδες. Αυτές οι λαμπάδες
θα αποτυπώσουν την λάμψη της φλόγας στην
ψυχή τους καθως είναι και οι τελευταίες
που θα ανάψουν στην Ελλάδα στην Πατρίδα
τους, τώρα, λίγο πρίν μεταναστεύσουμε.
Έχουμε σφραγίσει Τον Χριστό στο μνήμα Του
και δέν Τον αφήνουμε να βγεί, να αναστηθεί
γιατι εμείς προτιμούμε τον Άδη απο την Ζωή.
Ας ρωτήσουμε και τα παιδιά μας τι θέλουν.

Let Christ to resurrect.
My children can't wait to hearing the
"Come and receive the Light" and then to
light their children candles. Those candles
will print the shine of the spark in their
souls as they will be the last that my
children will light in Greece, in their own
country, just before we immigrate.
We have shield Christ in His tomb and we
don't allow Him to get out, to Resurrect,
because we choose Hades instead of Life.
Let's ask our children what they want.

Η Δημο-σκόττιση αντικατέστησε το Δημοψήφισμα. [GR+EN]

0 σχόλια
Ειναι πολύ λυπηρό να αντιλαμβάνεσαι οτι το Ελληνικό Πνεύμα ωχριά
και αρχίζει να σβήνει. Όλες οι Αξίες και η υποδομή που διαμόρφωνε
αιώνες τώρα σκεπτόμενους ανθρώπους ικανούς να κατανοούν και να
δημιουργούν υλικά αλλα και πνευματικά νέα επιτεύγματα, χάνεται.
Η έλλειψη όλων αυτών που οδηγούσαν σε όφελος τον Ελληνα χρόνια τώρα,
με διάφορους τρόπους με διάφορους Νόμους, με αδιάφορους Πολιτικούς,
αφαιρέθηκαν συστηματικά-υπομονετικά απο τον σκελετό της Κοινωνίας
μας και καταλήγουμε να βρισκόμαστε στο κενό. Σε αυτό πατούμε και σε
αυτό στηρίζουμε την όποια σωτηρία μας ανοήτως. Αφαιρέσαμε στο όνομα
της "προόδου" κομμάτια δομικά μελετημένα τοποθετημένα σε καίρεα
σημεία που στηρίζανε το οικοδόμημά μας και δέν τα αντικαταστήσαμε.
Απλώς τα αφαιρέσαμε. Κάθε κομμάτι ήταν και κάτι απο εμάς.
Σε αυτήν την κατάσταση που βρισκόμαστε, δίχως κρίση, δύναμη, εννότητα
ακόμη και αυτά τα Συνταγματικά μας δικαιωματα, αναζητώνται στο άγνωστο.
Όπως αναζητώνται και οι ευθύνες απο εμάς που σαν πρόβατα οι Δικτάτορες
πρώτα μας ναρκωσαν με τα κονδύλια που μας πέταξαν στα μούτρα και μετά
μπόρεσαν ανενόχλητοι να μας οδηγήσουν χωρίς ούτε ένα ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ-ΤΑ σε
κάθε ΕΟΚ, ΕΕ, ΔΝΤ. Ναι, εξ ονόματός μας ο κάθε υποτροφούμενος Σημίτης,
Παπαδήμος, Βενιζέλος δήλωνε, μόνον στο εξωτερικό, την ΠΛΗΡΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ. Θυσία που φυσικά δεχόταν
οι ξένοι όπως και φυσικά απορρούσαν και ζητούσαν εξηγήσεις μετέπειτα
οταν απορρημένοι βλέπαν τους Έλληνες στις ογκώδεις διαδηλώσεις να τους
βρίζουν και να στρέφονται εναντίον τους, να αναπτύσσουν αντι Γερμανικό
κλίμα κτλ. Πόσες χώρες μέσω Δημοψηφίσματος εντάχθηκαν ή όχι στην ΕΕ;
Ποιά μοναδική χώρα εντάχθηκε σε αυτήν χωρίς Δημοψήφισμα; Τοποθετείστε
το σε όλα τα άλλα και ιδίας εθικής σημασίας Ελληνικά θέματα και είμαι
σίγουρος οτι θα νιώσετε ενας υπερήφανος Έλλην Πολίτης.

Δημο-σκόττιση σημαίνει ότι προφανώς καταλαβαίνετε.
Η Δημοσκόπιση σημαίνει πρόθεση, τι σκοπό έχω, τί προτίθεμαι να κάνω,
ενώ το Δημοψήφισμα επισήμως δείχνει τι θέλει ο Πολίτης να του συμβεί
οτι αποφασίζω εγώ και όλοι μας για το μέλλον μας καταθέτοντας Ψήφο.
Εφόσον πλέον η Δημο-σκότιση έχει ΦΑΣΙΣΤΙΚΩΣ αντικαταστήσει-εκτοπίσει
την διαδικασία του Δημοψηφίσματος, ποιός ευθύνεται και υποχρεούται
να εξωφλήσει την φασιστική-δικτατορική αναλγησία και ακκούσια έκδοση
πιστωτικής κάρτας εξ ονόματός μας;

Poll-Darkness has replaced Referendum.
It is very sad to realize that the Greek Spirit is fading. All those
values and the system that centuries now was forming people with the
ability to think so to can understand and to create new material and
spiritual accomplishments, is lost.
The absence of all these, that led Greek to benefit years now, with
many ways and tricks, with many Laws, by incompetent politcians, were
removed systimatically-patently from the skeleton of our Society and
because of this we conclude to standing on the emptyness. There we
stand and from this emptyness, sillily, we hope to come our salvation.
In the name of "progressiveness" we removed important structural parts
that were placed in critical points that kept upright our structure
and we didn't replaced them by new or others better parts than the old.
We have just removed them. Each of these parts was a part of us.
To the present situation that we have become, without judgment, power,
unity we seek for our Constitutional Rights in the unknown. As they
seek responsibilities from us, from us that we have been deceived and
like the lams our Dictators they drug us down by throwing funds to our
face and then easily, dizzy they lead us to be a member of EEU, EE and
a customer of IMF, but, without even one single DEMOCRATIC REFERENDUM.
Yes, in our name everyone by scholarship Simitis, Papademos, Venizelos,
stated and aseerted, only towards abroad, our alleged and FULL
PERMISSION AND INTENTION OF ALL GREEKS TO SACRIFICE AND ENSLAVE
THEMSELVES. Such sacrifice naturaly and of course had become accepted
by the foreigners, and naturally then they were wondered and asked for
explanations when they saw all Greeks in the huge demonstrations to turn
against them, to yell at them, and express an anti-German movement etc.
How many European countries have become an EU member by REFERENDUM ?
Which is the only country that had become an EU member but without
REFERENDUM? Set this to every other matter of similar and National
Greek Importance and i am sure that you will feel as a proud Greek Citizen.

Poll-darkness means whatever it seems.
Poll means intention, what am i intend to do, what i have in mind to do,
instead Referndum officialy express what the Citizen wants to happen to
him, that i deside we all deside for our future by voting for this matter.
So as Poll-darkness has FASCISTICALY replaced-displaced the procedure
of Referendum, who is responsible and who is required to paying off, by
fascist-dictator means, the credit card that has get in our name ?

Οικολόγοι: ενας μετρητής Ελληνικής βλακείας. [GR+EN]

0 σχόλια
Η εμφάνισή τους βεβαιώνει οτι βρισκόμαστε πλέον στην
εποχή των Παγετώνων. Στην εποχή την οποία ο Ανθρωπος
έχει χάσει τα πάντα, απο Γνώση μέχρι και Αξιοπρέπεια
όπως αυτό αποδείχθηκε με την αλλαγή του έτους 2000.
Όλος ο κόσμος δέν ήξερε πόσο κάνει 0 + 1 η αν θέλετε
9 + 0 η τέλος 0 + 0 και αυτό δέν είναι διόλου άσχετο.
Όλα τα παγκόσμια τεστ δείχνουν σε αυτούς που τελικά
ενδιαφέρονται να αποκτηνώσουν όλη την Ανθρωπότητα το
εάν ήρθε ο καιρός για το σχέδιο Α ή εάν δέν ήρθε ο
καιρός τότε ακολουθούμε το σχέδιο Β και πάει λέγοντας.
Ενα συγκεκριμένο "τεστ" ειδικά για τους Ελληνες είναι
και οι Οικολόγοι πολύχρωμοι. Οπως το νερο είναι άχρωμο,
άγευστο, άοσμο, έτσι και αυτοί με ανυπαρκτα αόριστα
αλλα απλώς χρωματισμένα πράσινα συνθήματα εμφανίζονται
ως κομμα με διπλό σκοπό. Ο ένας σκοπός είναι ωστε να
καταμετρηθεί σε ποιό σημείο βρίσκεται σήμερα η βλακεία
των Ελλήνων ωστε αυτός που έχει παραγγείλει αυτήν την
καταγραφή να ξέρει ποιό σχέδιο θα εφαρμόσει εναντίον μας.
Όπως και το Ελληνικό χρέος, παρ'ότι είναι αόρατο ανύπαρκτο
και δέν γνωρίζουμε ονομαστικά σε ποιόν/ποιούς χρωστάμε και
πόσο και γιατί, εμείς το αποδεχθήκαμε δουλικώς ως oφειλέτες.
Και αφού το αποδεχθήκαμε σημαίνει οτι και θα το πληρώσουμε
είτε είναι πραγματικό είτε είναι μιά απλή φούσκα χρέους.
Οι οικολογοι λοιπόν θα μετρήσουν την βλακεία μας με Ψηφο.ECOgreens: a counter for Greek stupidity.
Their appearance certifies that we are in the Ice age.
The era that Human lost his Knowledge and his Dignity
as this has been prooven in the change of year 2000.
The whole Globe couldn't calculate 0 + 1 or 9 + 0 or
0 + 0 and this is not out of importance at all.
All those global test show to those that finally are
interesting to brutilize the whole Humanity, if the time
comes for plan A or if not come yet to follow the plan B etc.
One such "test", spesific for Greeks, are the ECOgreens.
As water is colorless, tasteless, odorless, so they are.
All their slogans are just colored green and thats all.
Their appearance as a party points in a double benefit.
The one part is to measure Greek stupidity so he that
order this counting to know wich plan shall activate
against us. As the Greek debt. Beyond that is invissible
noexistent and we don't know by name to whom we owe, how
much and why, we accepted it like slaves, as borrowers.
While we accepted it, this means that we have to pay it
even if exists or even if it is a simple bubble debt.
ECOgreens are going to count our stupidity by Vote.

ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ.

0 σχόλιαΜεγάλη Τετάρτη η μέρα της μεγάλης Προδοσίας... Η μέρα που σύμφωνα με τις γραφές, κάποιος και καθώς όλα τα μετρούσε με μέτρα, νομίσματα και σταθμά, εξαργύρωσε το δικό του μερίδιο «Σωτηρίας» με τριάκοντα αργύρια.. Μεγάλη Τετάρτη η μέρα που σύμφωνα με τη καθημερινότητα κάποιοι που όλα τα μετράν με ψέματα εξαπατήσεις, ψήφους και οφίτσια, έναντι τριάκοντα ευρωαργυρίων, στέλνουνε στο σταυρό ένα λαό.
Μικρό το τίμημα για την ψυχή τους.... Μικρό το τίμημα για τη ζωή σου, μικρό το τίμημα για το μέλλον σου και για το παρόν... Τριάκοντα αργύρια.. Τι να αγοράσεις με τα τριάντα αυτά αργύρια που να καλύψει το κενό. Τι να αγοράσεις με αυτά τα τριάκοντα αργύρια που να αντικαταστήσει την χαμένη σου ελπίδα. Τίποτα δε μπορείς να αγοράσεις... Ούτε τη χαμένη σου ηρεμία, ούτε τη χαμένη σου αθωότητα... Ούτε το μέλλον των παιδιών σου. Μεγάλη Τετάρτη, η Μέρα της μεγάλης Προδοσίας... Κι αναρωτιέμαι, όλοι εμείς με τα τριάντα ευρωαργύρια στις τράπεζες, τι τάχα απ’ όλα αυτά μπορούμε να αγοράσουμε;
Με τα σκληρά αυτά όπως λεν ευρωνομίσματα να πληγώνουν τη χούφτα τους, και τη ζωή τους να κυλάει σε υπονόμους σκοτεινούς, μας ανακοίνωσαν τη μέρα της μεγάλης προδοσίας ότι το Μάιο θα μας παν ως πρόβατα επί σφαγή.
Εκεί είναι η μεγάλη ευκαιρία συνΈλληνες για να σκίσουμε το «παραπέτασμα» του βρόμικου και ψεύτικου Ναού τους κατά όπως λένε και οι γραφές.
Μπούτιβας Κώστας. (Καστρινός)
Πηγή άρθρου : ΖΕΙΔΩΡΟΝ
0 σχόλια

Πώς να μετρηθεί το θράσος;

thumb
Του Σταύρου Χριστακόπουλου
Ποιοι πήραν την απόφαση για κατασχέσεις εις βάρος όποιου χρωστάει στο Δημόσιο πάνω από 300 ευρώ; Τα κόμματα της συγκυβέρνησης υπό τον Παπαδήμο – ως συμπλήρωμα της άλλης μεγαλειώδους απόφασης για αυτόφωρο σε όσους χρωστάνε 5.000 ευρώ. Πότε την πήραν; Παραμονές των εκλογών. Τι άλλο συνέβη τις ίδιες μέρες; Τα ίδια αυτά κόμματα της ίδιας αυτής συγκυβέρνησης θέσπισαν το ακατάσχετο των δικών τους επιχορηγήσεων έναντι τεράστιων οφειλών από τραπεζικά θαλασσοδάνεια, τα οποία ουδέποτε ρύθμισαν.
Το θέμα δε της προστασίας του εαυτού τους έγινε παγκόσμιο σούργελο μέσω των μεγάλων ΜΜΕ και κατέληξε να φτάσει μέχρι την Κομισιόν, καθώς το έθεσε ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γκι Φερχόφστατ με επιστολή του προς τον αδιάφθορο και συνετό πρόεδρο της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο.
Ο Φερχόφστατ στην επιστολή του κατ’ αρχάς αναρωτιέται πώς γίνεται τα δύο βασικά πολιτικά κόμματα, που «ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση», να λαμβάνουν ενίσχυση με επιβάρυνση των φορολογουμένων».
Σε άλλο σημείο το πάει ακόμη πιο μακριά υποστηρίζοντας ότι θα ήταν δικαιότερο τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν επιβληθεί στους Έλληνες πολίτες, «πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν την ανεργία και τη δραστική μείωση του εισοδήματός τους», να εφαρμοστούν στους πολιτικούς και τα πολιτικά κόμματα.
Κι αν μέχρι εδώ τα όρια μεταξύ σκληρής κριτικής και λαϊκισμού εκ μέρους του Φερχόφστατ καταλήγουν να είναι δυσδιάκριτα, η επόμενη επισήμανση είναι απολύτως σαφής και δείχνει... ελλαδική πληροφόρηση: τα δύο αυτά κόμματα, «τα οποία είναι ήδη υπερχρεωμένα», με την ενίσχυση αποκτούν «τεράστιο πλεονέκτημα». Έναντι των άλλων προφανώς.
Αν πάντως η χρηματοδότηση των κομμάτων είναι έτσι κι αλλιώς ένα δύσκολο θέμα για μεγάλη συζήτηση, η όλη λογική των διαχρονικών πολιτικών νταβατζήδων αυτής της χώρας είναι απελπιστικά προβληματική. Ούτε καν τις τελευταίες μέρες πριν από τις εκλογές δεν μπορούν να κρύψουν τα παλληκάρια ποιοι είναι – και τι είναι. Ας θυμηθούμε λοιπόν ότι τα δύο αυτά κόμματα, την ώρα που ετοιμάζονται να κατάσχουν περιουσίες για ψίχουλα:
1. Χρωστάνε πάνω από 200 εκατομμύρια στις τράπεζες έχοντας βάλει ως εγγύηση τα ποσά της κρατικής επιχορήγησης που θα λάβουν στο μέλλον – και οι τράπεζες αποδέχθηκαν αυτές τις εγγυήσεις χωρίς καν να υπολογίσουν ότι μπορεί κάποτε αυτές οι επιχορηγήσεις να μην υπάρχουν καν είτε λόγω συρρίκνωσης των κομμάτων είτε λόγω μείωσης των χορηγήσεων.
2. Σε αντίθεση με το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ που τα έχουν ήδη ρυθμίσει, ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. εξακολουθούν να σφυρίζουν αδιάφορα και μάλιστα να θεσπίζουν τη μη κατάσχεση της επιχορήγησης έναντι της οφειλής τους.
3. Αρνούνται τη ρύθμιση των δανείων των ιδιωτών οφειλετών στις τράπεζες «προστατεύοντας» – υποτίθεται – το τραπεζικό σύστημα από τους συντεθλιμμένους καταναλωτές, τους απολυμένους και τους αγρίως «κουρεμένους», οι οποίοι αδυνατούν να πληρώνουν, αλλά όχι από τους (παλαιο)κομματικούς εαυτούς τους.
Σημειωτέον εδώ ότι ακόμη και το... ΔΝΤ σε χθεσινή έκθεσή του για την Ελλάδα υποστηρίζει πως, προκειμένου να αναθερμανθεί η πληττόμενη αγορά κατοικίας, είναι χρήσιμο να εφαρμοστούν προγράμματα αναδιάρθρωσης του χρέους των νοικοκυριών, όπως αυτά που εφαρμόζονται τώρα στην Ισλανδία (!) και εφαρμόστηκαν στις ΗΠΑ το 1930, τα οποία μειώνουν τις χρεοκοπίες και τις κατασχέσεις και βοηθούν την αποπληρωμή των χρεών. Στόχος, κατά το... ΔΝΤ: η αποτροπή ενός φαύλου κύκλου πτώσης των τιμών στην αγορά κατοικίας και της συνολικής ζήτησης.
4. Αρνούνται, προκειμένου να απορροφηθούν τα έσοδα του κράτους κατά προτεραιότητα από τους δανειστές, να πληρώσουν τα 6,5 δισ. ευρώ τα οποία οφείλει το Δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και τα φυσικά πρόσωπα.
5. Παραγράφουν άνευ ανταλλάγματος κάθε είδους απαίτηση από τη βρώμικη δραστηριότητα της Siemens στην Ελλάδα, ενώ δεν έχουν διενεργήσει κανέναν έλεγχο στα ταμεία τους ή στις τσέπες επίορκων πολιτικών προκειμένου να βρεθούν τα 100 εκατομμύρια μάρκα που δόθηκαν ως μίζες για να αναληφθούν δημόσια έργα από τη γερμανική εταιρεία.
6. Διατηρούν τον απαράδεκτο νόμο περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος παρεμποδίζει τον έλεγχο για πράξεις ή παραλείψεις που ζημίωσαν τη χώρα και την οικονομία.
7. Βομβάρδισαν τη Βουλή με εκατοντάδες τροπολογίες ώστε, εκτός από τις συνήθεις μνημονιακές προσταγές, να ρυθμίσουν παντοειδή ρουσφέτια μόλις λίγες μέρες πριν από την προκήρυξη εκλογών.
8. Προσφέρουν το σύνολο της δημόσιας περιουσίας στην πιο ειδεχθή κερδοσκοπική εκμετάλλευση.
Ο κατάλογος των ανάλογων και παρόμοιων στοιχείων που κατά καιρούς έχουμε καταγράψει προφανώς δεν έχει τελειωμό. Και αυτά τα λίγα όμως καταδεικνύουν ποιοι – και τι – είναι αυτοί που από τη μία διατάζουν την κατάσχεση περιουσιών για ψίχουλα και από την άλλη ζητούν... ψήφο.
Είναι από τις φορές που η αναζήτηση επιθετικού προσδιορισμού για το θράσος είναι μια πολύ δύσκολη προσπάθεια...

Πηγή άρθρου : TO ΛΗΜΕΡΙ