Έλληνες, απαντήστε εάν μπορείτε. [GR+EN]

Είχα την χαρά να συναντήσω προσωπικά τον δημιουργό του
άρθρου που προέκυψε μετα απο την ιδίοις όμμασι έρευνα
που έκανε στην αγορά της Θεσσαλονίκης με τίτλο
Πώς να ζήσουν οι Έλληνες με τους μισθούς αυτούς; [FR]
το οποίο δημοσιεύθηκε σε blog της Γαλλικής Liberation.
Απο την πολύωρη και πολυθεματική συζήτησή μας, επιλέγω
να σας κάνω γνωστά δύο σημαντικά θέματα που συζητήσαμε.

Παρατήρησε την απουσία εννότητός μας έναντι στα κοινά
για όλους μας ζωτικά θέματα υποδεικνύοντας ως κακό
αίτιο αυτής την εμφανή τάση διάσπασής μας σε αντίπαλες
φανατικές κοινωνικές ομάδες και κόμματα. Σε ερώτησή
μου γιατί αυτό του προκαλεί τόση εντύπωση, απήντησε :
Θα μου επιτρέψεις να το συγκρίνω με την δική μου Χώρα.
Όταν, και παρακαλώ, ΠΡΙΝ ψηφιστεί ένας νέος νόμος ή
όποτε πάει να αλλάξει κάτι εις βάρος των Γάλλων, όλοι
οι Γάλλοι ΕΝΝΩΜΕΝΟΙ (και όχι ΔΙΕΣΠΑΣΜΕΝΟΙ) έχουμε τον
πίνακα της ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΥ να μας
εμπνέει. Κατεβαίνουμε στους δρόμους ΕΠΙΜΕΝΟΝΤΑΣ και
ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ και πάντα καταφέρνουμε και το ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΜΕ
με γνώμονα πάντα το ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.
Μόνον εμπράκτως και εννωμένος ένας κυρίαρχος λαός,
ασκώντας την δύναμή του απαιτώντας, επηρρεάζοντας
αλλα και χαράσσοντας το δικό του μέλλον, μπορεί καί
να δηλώνει την ύπαρξή του και συγχρόνως να διατηρεί
την αυτή αναμφισβήτητη αξιοπρέπειά του ως Πολίτης.

Μου εξέφρασε επίσης την ειλικρινή απορρία το πώς είναι
δυνατόν εμείς οι Μυθικοί Ελληνες να τα ανεχόμαστε όλα
αυτά, αλλα και με ειλικρινή λύπη και απογοήτευση, το
ερώτημα γιατι δέν κάνουμε εμπράκτως επιτέλους κάτι
ωστε να τα αντιστρέψουμε προς το δικό μας συμφέρον.

Και ρωτώ εσάς Κυρίες και Κύριοι Ρήτορες του θέα-Αθήναι:
Τί να απαντήσεις σε έναν νέο άνθρωπο που το Εκπαιδευτικό
Σύστημα της χώρας έχει επιλέξει να τον εφοδιάσει και να
τον μορφώσει με την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσης,
τις Ελληνικές Αξίες, της Ελληνικής Ιστορίας, εκείνης της
Ελληνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής, τις Ελληνικές Γνώσεις
τους αρχαίους και σύγχρονους Έλληνες Παν-Επιστημόνες και
τέλος, δυστυχώς και με λύπη,
τους σημερινούς Έλληνες ως ιδανικό πρώτυπό του;

Greeks, answer if you can.
It was my plessure that i have met in person the author
and also the researcher of the resent article titled as:
How Greeks will live with salaries like this ? [FR]
that has been published in French Leberation's blogs.
From our multi-subject conversation i choose to publish
two most important parts.

She noticed the absence of our unity in common and matters
of high importance that affect all of us and indicated our
visual divition trend, in fanatic political and social
parties as a bad cause. In my question why this suprise
her so much, she answered:
Allow me to compare this with my own country.
When, and notice, BEFORE a law or a change that is against
French appears, all French UNITED (not divided) we inspired
by the FRENCH REVOLUTION painting. We all get down to the
streets and by INSISTING and PRESSING we always achieve to
disincline this for our own shake. Because we think of our
COMMON GOOD OF ALL OF US.
Only by action and unity sovereign people, that wield their
force by demanding, can affect and carve their own future
and keep their existance while they reserves their dignity
as Citizens.

She express to me her honest query, how it is possible for
the Mythic Greeks to tolerate this situation and with
deeply regret, why we don't do something to reverse all
these for our own good.

And i ask you Ladies and Gentlemen Rhetoricians of Thea-Athinai
(Theathinai = Looks fine, beyond visibility is not fine at all):
What will you answer to this young person that the Educational
System of her country choose to educate her and provide her
by the teaching of the Greek Language, the Greek Values,
the Greek History, the Greek Military Strategic, the Greek
Knowledge, the ancient and recent Greek Pan-Scientists and
lastly, unfortunately, we the Greeks of today,
as the ideal model ?

Δεν υπάρχουν σχόλια: