Η νέα πολυ-πολυπολιτισμο-συλλεκτική Βουλή. [GR+EN]

Επιτέλους, η ΡΗΤΟΡΙΚΗ του βλάκα Δημοσθένη, τα ΨΕΜΜΑΤΑ που κατέστρεψαν Ψυχές-γενιές, όλοι
οι κουστουμάτοι ΠΡΟΔΟΤΕΣ που δέν θα προλάβουν να συνταξιοδοτηθούν και η χρόνια τεχνητή
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ των Γραικών και του Γραικικου Πνεύματος φθάνουν τελικά στην ίδια τους την
κηδεία δολοφονημένα απο τα ίδια τους τα όπλα.
Γι'αυτό θα παραλείψω το κουραστικό και ανούσιο ιστορικό της πρώην πολιτικής σκηνής του
οποίου δέν αξίζει να ασχοληθώ ουτε κάν με το να προσδιορίσω την γέννεσή του, αλλα μόνο
το άδοξο και αισχρό της τέλος. Και αυτό είναι τώρα.
Ναί είναι τώρα και είναι το τελικό αποτέλεσμα της ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ, ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ
και ΤΕΧΝΗΤΗΣ επιβολής της πολυπολιτισμικότητος στην Γραικικη Κοινωνία. Επόμενο, τελείως
φυσικό και παντελλώς αναμενόμενο ήταν η εμφάνιση όλων των ανακλαστικών του σώματος της
Γραικικης Κοινωνίας, η οποία αντιδρά ΤΩΡΑ λόγω της πολύπλευρης και ανυπόφορης πίεσης των
οποίων γίνεται αποδέκτης απο τα χαράτσια μέχρι και των ανίκανων υπαλληλων διοικητών της.
Μετά απο τόσα χρόνια προσπαθειών, κονδυλίων, προπαγάνδας, έμισθων, άμισθων, και όλων των
μέσων και τύπων που χρησιμοποιήθηκαν ωστε να της επιβληθεί και να πεισθεί πολυπολιτισμικά,
ρωτώ : ποιό είναι το πρόβλημα να υπάρξει και η πρέπουσα Βουλή η ανάλογη της Κοινωνίας;

Αυτή η Βουλή που θα προκύψει μετα απο πολλές προσπάθειες, θα είναι το κάτι άλλο για τα
χρονικά και φαίνεται οτι θα είναι και η τελευταία της πρώην Γραικιας. Η πρώην Γραικια που
ξέρουμε εμείς που βρισκόμασταν εδώ, την πρώην Γραικια που βρήκανε έτοιμη όσοι ήρθαν μετά,
αυτήν την πρώην Γραικια η νέα γενιά με τις επιλογές και τις ικανότητές της θα την ρίξει
και θα την γκρεμίσει εκ θεμελίων. Κι απο εκεί απο τις τρύπες που θα αφήσουν οι σημερινές
μουχλιασμένες πολυκατοικίες θα ανασάνουν πάλι και θα λάμψουν πάλι τα αρχαία Ελληνικά και
Χριστιανικά μνημεία που περιμένουν στις χιλιετίες να στηρίξουν τα νέα θεμέλια μιάς ακόμη
επιπλέον και νέας, όχι Γραικίας αυτή την φορά, αλλα μιάς Ελληνικής ΕΛΛΑΣ.

The new multi-multicultur-o-inclusive Parliament.
At last, the RHETORIC of the stupid Demosthenes, the LIES that destroy Souls-generations,
all eminent TRAITORS that will miss their retirement and the timeless artificial DELAY of
Greeks and Greek Spirit, finaly, arrive in their own funerall murdered by their own guns.
Thats why i will bypass the tedious and insipidity record of the former political stage
that is not worth to deal with not even to identify it's genesis, but only it's inglorious
and obscene end. And this is now.
Yes it is now as it is the final result of a FASCIST, DICTATORIAL, RACIST, and ARTIFICIAL
enforcement in multiculturalism of the Greek Society. Next was, completely natural and
completely expected the apearance of all the reflective of the body of the Greek Society,
that reacts NOW because of multifaceted and intolerable pressure that receive from a turk
per head tax type till it's incapable employees-commanders. After so many years of efforts,
funds, propaganda, paid-unpaid fools and all the medium and ways that have been used so to
enforce and convice in multiculturalism, i ask:
which is the problem if there will be a proper Parliament the analogous of the Society ?

This Parliament that will be occur after many tries, it will be something else and seems
that it will be the last of the former Greece. This former Greece that we know because
we were here, the former Greece that found ready all those that came after, this former
Greece, the new generation with their choices and abilities will bring her down and they
will demolish her down to the ground level. From the holes that the moisturus multifamily
will left, the ancient Greek and Christian monuments will breathe once more and will shine
once more as they are waiting in millenias to support the new foundations of one more and
additional new, not one Greece this time, but an Hellenic HELLAS.

Δεν υπάρχουν σχόλια: