Εδώ τα καλά και άτοκα δάνεια! Πάρε Γιώργη.

Καταλάβατε ή όχι ακόμη;

Here are the free loans! Take one Georgy.
Did you understand or not yet?

Δεν υπάρχουν σχόλια: