Το σουξέ της 6ης Μαϊου. [GR+EN]

Αφιερωμένο σε όσους πολιτικούς
της μεταπολιτευσης
υπηρέτησαν μόνον τον εαυτό τους.
Α, και στους ψηφοφόρους τους την
επιγραφή.

The Hit of May 6th.
Dedicated to those politicians
(after Dictatorship)
that serve only their selves.
Oh, and the sign to their voters .

Δεν υπάρχουν σχόλια: