Αφήστε Τον Χριστό να αναστηθεί. [GR+EN]

Τα παιδάκια μου ανυπομονούν να ακούσουν
το "Δεύτε λάβετε Φώς" και να ανάψουν τις
παιδικές τους λαμπάδες. Αυτές οι λαμπάδες
θα αποτυπώσουν την λάμψη της φλόγας στην
ψυχή τους καθως είναι και οι τελευταίες
που θα ανάψουν στην Ελλάδα στην Πατρίδα
τους, τώρα, λίγο πρίν μεταναστεύσουμε.
Έχουμε σφραγίσει Τον Χριστό στο μνήμα Του
και δέν Τον αφήνουμε να βγεί, να αναστηθεί
γιατι εμείς προτιμούμε τον Άδη απο την Ζωή.
Ας ρωτήσουμε και τα παιδιά μας τι θέλουν.

Let Christ to resurrect.
My children can't wait to hearing the
"Come and receive the Light" and then to
light their children candles. Those candles
will print the shine of the spark in their
souls as they will be the last that my
children will light in Greece, in their own
country, just before we immigrate.
We have shield Christ in His tomb and we
don't allow Him to get out, to Resurrect,
because we choose Hades instead of Life.
Let's ask our children what they want.

Δεν υπάρχουν σχόλια: