Δώστε του και ένα Τσολιαδάκι βρε παιδιά. [GR+EN]

2 σχόλια
Ποιά θα ήταν η ποινή του στο Πακιστάν;
Απο περιέργεια, αλήθεια γνωρίζει κανείς;
Να κάνω κι εγώ λίγο τον βλάκα μέχρι να
δώσει κανεις ανθρωπιστής πληροφορίες:
Τώρα καταλαβαίνω γιατι κινδυνεύουν στις
χώρες τους και τις εγκαταλείπουν για να
σώσουν την ζωή τους. Όλοι συννενοημένοι
ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα, για
να αδειάσουν οι φυλακές του κάθε Πακιστάν
απο τους εγκληματίες και να συνεχίσουν την
"ζωούλα" τους υποστηριζόμενοι απο τους
αμοιβόμενους παγκόσμιους ανθρωπιστές για
να τους κρατούν μακρυά απο την αμερική.
Το συγκεκριμένο "κρεατικό", αφού σακάτεψε
και βίασε την 15χρονη Ελληνίδα, αποφάσισε
να κάνει χρήση του προγράμματος αξιοπρεπούς
επιστροφής στην χώρα του. Εάν δέν τον είχε
συλλάβει η Αστυνομία, θα τον χαρτζηλικώναμε
αξιοπρεπώς και θα επέστρεφε αξιοπρεπώς στην
1η θέση με Boeing 747. Δώστε του και ένα
Τσολιαδάκι βρε παιδιά, τσολιαδάκι αναμνηστικό!

Give to him and a Tsoliadaki guys.
What will happened to him in Pakistan? I am
curious, does anyone know anything about?
Till any humanitarian give us information
let me pretend the fool:
Now i understand why they are in danger in
their countries and they flee to save their
life. All of them ask for political asylum
in Greece with the purpose to empty any of
Pakistan's prisons from any kind of criminals
and to continue their life with the support
of the "global humanitarians" to keep them
away from america.
This specific "meatloaf", after he crippled
and raped a 15 years old Greek girl, he
desided to use the "decent return in your
country" program. If the Police haven't
arrested him, he could receive our money
(decently), and he could return (decently)
1st class in a Boeing 747. Give to him and
a Tsoliadaki guys, Tsoliadaki as a souvenir!