Μας τα έχετε "ζουπήξει". [GR+EN]

0 σχόλια
Όπου νά'ναι θα σκάσουν.

We've had enough.
Anytime they gonna blow.

Ανήκομεν εις την Ανατολήν. [GR+EN]

0 σχόλια
Ανήκομεν εις την Δύση, η Κύπρος κείται μακράν.
Δύο πολιτικές ρήσεις "εθνάρχου" της πρό φραπέ εποχής.
Η δεύτερη συμπλήρωσε το διχαστικό παιχνίδι του Μακαρίου
(ωστε να απομονωθεί η Κύπρος απο την Ελλάδα) ο οποίος
ζήτησε ως εγγυήτρια δύναμη την τουρκία (αντί της Ελλάδος)
και διέρηξε έτσι τις σχέσεις μεταξύ Ελλήνων.
Και η πρώτη διέρηξε τις σχέσεις μας με όλον τον Αραβικό
κόσμο που ανέκαθεν οι Έλληνες είχαν προϊστορικούς δεσμούς.

Θυμάμαι τον Μίκη Θεοδοράκη που επισκέφθηκε τα βάθη της
Ασίας και όταν είπε οτι είναι Γιουνάν μόνον που δεν τον
προσκύνησαν.
Θυμάμαι ολόκληρες βιβλιοθήκες αρχαίων Ελληνικών κειμένων
που διασώθηκαν μεταφρασμενα στα Αραβικά.
Θυμάμαι το "Μέγας" που το προσέθεσαν στο όνομά του οι
λαοί που "υποτίθεται έσφαξε" ο Αλέξανδρος.
Θυμάμαι τα αδέλφια Πέρση και Έλληνα γιους του Δευκαλλίωνα.
Θυμάμαι όταν άρχισαν να στρέφουν όλον τον κόσμο εναντίον
του Αραβικού κόσμου βαφτίζοντάς τους "τρομοκράτες" εμείς
να τασσόμαστε στο πλευρό τους σαν πραγματικά εξαδέλφια.

Αυτά και άλλα πολλά παρ'ότι την διαφορετική Θρησκεία μας,
ποτέ δέν στάθηκαν εμπόδιο ανάμεσα σε Έλληνες και Ανατολίτες.
Τώρα όμως λόγω των πουλημένων "ελλήνων" πολιτικών φαίνεται
οτι με την ρήξη των σχέσεων με τους Έλληνες το εμπόδιο και
η Ιστορία του "Βυζαντίου" για μιά άλλη φορά θα επαναλληφθεί.
Η Ιστορία, την επαναλλαμβάνουν εις βάρος όλου του πλανήτου.
Θυμάμαι τους Σταυροφόρους που κατεβαίνοντας προς την Ανατολή,
σφάξανε χιλιάδες Έλληνες Χριστιανούς και μή, εδώ στην Ελλάδα.
Αυτοί προκάλεσαν όλον τον Αραβικό κόσμο σφάζοντας στο Όνομα
Του Χριστού και τώρα θα χρησιμοποιήσουν αυτό που προκάλεσαν
οι ίδιοι, για να ξεκινήσει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος.

We belong to the East.
We belong to the West, Cyprus is laying away.
Two political sentences of "etharch" before the frappe era.
The second fulfill the divisive game of Makarios (so Cyprus
to isolated by Hellas) as he called for quarantor Turkey
(instead of Hellas) so he broke relations between Hellenes.
And the first sentence broke our relations with all Arabic
world the Hellenes always had pre-historical relative ties.

I remember Mikis Theodorakis that visited Asia when he tell
them that he is Younan he was admired.
I remember whole libraries with ancient Hellenic scrolls
that were saved translated in Arabic language.
I remember the "Great" that was added in Alexander's name
of those that, (supposed) "he slaughter them".
I remember Persis and Hellenas, sons of Deukalion.
I remember when they started to turn the whole Earth against
the Arabic world by batize them "terrorists" we take their
side as real cousins.

These and many more no matter the difference in our Religions,
they never stood as obstacles between Hellenes and Anatolians.
But now, because of our "sold politicians" seems that by broke
our relations with the whole Arabic world, the obstacle and the
History of "Byzantium", once more will be repeated.
And the History, they repeated her against the whole Planet.
I remember Crusaders before reach Asia, that slaughtered many
thousands of East Orthodox Christian Hellenes and not, here
in Hellas. They caused the anger of the whole Anatolian people
as they slaughter in the name of Jesus Christ and now they will
use this that they caused, so the 3rd Wide World War to begin.

Στην Δημοκρατία των Τσέχων. [GR+EN]

0 σχόλια

Άφησα το παρακάτω σχόλιο στην σελλίδα συμπαράστασης για την
απελευθέρωση των δύο Τσεχων που κατηγορούνται για κατασκοπία.
Can i do exactly the same thing around a military camp in Czech?
If so, yes Hellas got problem.

Μετά απο λίγα λεπτά το σχόλιό μου σβήστηκε απο τον jerry hopper
ο οποίος έχει συμβουλευτεί "διάφορους Πρέσβεις" που τον παρακινούν
να συνεχίσει να μαζεύει "κλίκς".
Φυσικά άφησα και το παρακάτω σχόλιο το οποίο δέν εμφανίστηκε ποτέ.
HAHAHA you are so funny, deleting comments.
So you got serius problem, not Hellas.


Democracy of Czech's.
I left the follow comment in the support page for freeing the two
Czechs that accused for espionage in Hellas:
Can i do exactly the same thing around a military camp in Czech?

If so, yes Hellas got problem.
After some minutes my comment was deleted by jerry hopper that has
the support of "many Emassadors" that told him to continue gather
"clicks".
Off course i left and the following comment that never showed up:
HAHAHA you are so funny, deleting comments.
So you got serius problem, not Hellas.

Μπουκοτάζ ακόμη και σε παιχνίδια. [GR+EN]

0 σχόλια
Θυμάστε τους τύπους της εταιρίας παιχνιδιών Bohemia Interactive
(σειράς ARMA) που συνεληφθησαν για κατασκοπία στην Λήμνο πρίν
μερικές ημέρες? Όχι μόνον δέν το βούλωσαν αλλα έχουν και το
θράσσος να πετάνε τις μπούρδες τους εναντίον των Ελλήνων μέσα
σε "τρίτα φόρουμ" όπως της Eagle Dynamics (DCS Series-DCS World).
Στο συγκεκριμένο ζητούν υποστήριξη για να απελευθερωθουν οι εν
λόγω κρατούμενοι προγραμματιστές της Bohemia Interactive.
Μπήκα κι εγώ (καθότι Έλληνας) να σχολιάσω στις μπούρδες κάποιου
Βέλγου με το όνομα Macadam Cow. Επειδή του θύμισα οτι το Βέλγιο
στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε μόνον 3 θύματα και αυτά σε
αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ενώ οι Έλληνες με τις χιλιάδες νεκρούς
δώσανε την ευκαιρία στους "καλούς συμμάχους" να πραγματοποιήσουν
την Απόβαση στην Νορμανδία που ήταν και το τέλος της Γερμανικής
επέλασης, σου βγαίνει ο Moderator EtherealN και σβήνει όλα τα
σχόλιά μου (εκτός μερικών του Macadam Cow) και με κάνει και
προσωρινό BAN (αποκλεισμός) έως τις 29/9/2012. ED, πελάτης σας
είμαι ρε ζώα!!! Όχι της Bohemia Interactive.

Γιατί το αναφέρω? Γιατι είμαι ένας απο τους εξαπατημένους πελάτες
της Eagle Dynamics (με την αγορά του KA-50 version 1 της σειράς
DCS) και με την απαίτησή τους μόνον και μόνον γιατι αυτοί άλλαξαν
σύστημα ελέγχου γνησιότητος του παιχνιδού αυτού να πρέπει να τους
πληρώσω 20$ επιπλέον ειδάλλως μένω "εκτός". Σύνολο = 50 ευρώ + 20$.
Όπως και το χρέος μας, όπως και η ξενολαγνεία μερικών "αναπήρων"
όπως και η βλακεία μας να πληρώνουμε πάντα όλους όσους ονειρεύονται
να μας καταστρέψουν. Μήν κάνετε την βλακεία και πληρώσετε για τα
κωλοπαίχνιδά τους, παίξτε-αγοράστε κάτι άλλο και κάντε τους ένα
εμπάργκο τουλάχιστον απο Ελλάδα να μήν πάρουν δραχμή. Μόνον αυτό
τους πονάει γιατι μόνον αυτό καταλαβαίνουν. Αυτό αξίζουν.
Δέν είναι άνθρωποι, είναι ανθρωποειδή, μυνήστε τον Αριστοτέλη.

Boycot even in games.
Do you remember the guys from Bohemia Interactive (ARMA series)
that arrested before some days as spies in Limnos island ? Not
only they didn't shut their mouths off but they have the nerve
to comment against Hellenes in third party foroums such as the
Eagle Dynamics (DCS Series-DCS World). In the specific thread
they ask support to free Bohemia Interactive capture developers.
While i am Hellenas i comment to those nonesence (politely) of
someone from Belgium called Macadam Cow. Becuase i remind to
him that Belgium at the time of WWII had just 3 victims and
those in a car accident, while Hellas with thousands of deads
gave to "allies" the one and only opportunity to achieve DDAY
against Germany invasion, here comes EtherealN moderator that
deletes all of my comments (except some of Macadam Cow) and
banned me till 29/9/2012. ED, i am a customer of yours you
filthy animals!!! Not Bohemia's Interactive!

Why i mention this? Because i am a seduced customer of Eagle Dynamics
(have bought KA-50 version 1 DCS Series) and because they desided to
change the originality check of their games i have to pay them 20$
or else "i am out". Sum = 50 euros + 20$.
As out debt, as the xeno-lagnia of some "stupid" of us, as our overall
stupidity to pay those that they dream to destroy us. Don't make the
fooliness to buy their shity-games, play-buy something else and make
them a good embargo at leat from Hellas to get no drachma. Only this
they hurt them because only this they understand. This they deserve.
They are not humans they are humanoids, charge Aristotelis for this.