Ανήκομεν εις την Ανατολήν. [GR+EN]

Ανήκομεν εις την Δύση, η Κύπρος κείται μακράν.
Δύο πολιτικές ρήσεις "εθνάρχου" της πρό φραπέ εποχής.
Η δεύτερη συμπλήρωσε το διχαστικό παιχνίδι του Μακαρίου
(ωστε να απομονωθεί η Κύπρος απο την Ελλάδα) ο οποίος
ζήτησε ως εγγυήτρια δύναμη την τουρκία (αντί της Ελλάδος)
και διέρηξε έτσι τις σχέσεις μεταξύ Ελλήνων.
Και η πρώτη διέρηξε τις σχέσεις μας με όλον τον Αραβικό
κόσμο που ανέκαθεν οι Έλληνες είχαν προϊστορικούς δεσμούς.

Θυμάμαι τον Μίκη Θεοδοράκη που επισκέφθηκε τα βάθη της
Ασίας και όταν είπε οτι είναι Γιουνάν μόνον που δεν τον
προσκύνησαν.
Θυμάμαι ολόκληρες βιβλιοθήκες αρχαίων Ελληνικών κειμένων
που διασώθηκαν μεταφρασμενα στα Αραβικά.
Θυμάμαι το "Μέγας" που το προσέθεσαν στο όνομά του οι
λαοί που "υποτίθεται έσφαξε" ο Αλέξανδρος.
Θυμάμαι τα αδέλφια Πέρση και Έλληνα γιους του Δευκαλλίωνα.
Θυμάμαι όταν άρχισαν να στρέφουν όλον τον κόσμο εναντίον
του Αραβικού κόσμου βαφτίζοντάς τους "τρομοκράτες" εμείς
να τασσόμαστε στο πλευρό τους σαν πραγματικά εξαδέλφια.

Αυτά και άλλα πολλά παρ'ότι την διαφορετική Θρησκεία μας,
ποτέ δέν στάθηκαν εμπόδιο ανάμεσα σε Έλληνες και Ανατολίτες.
Τώρα όμως λόγω των πουλημένων "ελλήνων" πολιτικών φαίνεται
οτι με την ρήξη των σχέσεων με τους Έλληνες το εμπόδιο και
η Ιστορία του "Βυζαντίου" για μιά άλλη φορά θα επαναλληφθεί.
Η Ιστορία, την επαναλλαμβάνουν εις βάρος όλου του πλανήτου.
Θυμάμαι τους Σταυροφόρους που κατεβαίνοντας προς την Ανατολή,
σφάξανε χιλιάδες Έλληνες Χριστιανούς και μή, εδώ στην Ελλάδα.
Αυτοί προκάλεσαν όλον τον Αραβικό κόσμο σφάζοντας στο Όνομα
Του Χριστού και τώρα θα χρησιμοποιήσουν αυτό που προκάλεσαν
οι ίδιοι, για να ξεκινήσει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος.

We belong to the East.
We belong to the West, Cyprus is laying away.
Two political sentences of "etharch" before the frappe era.
The second fulfill the divisive game of Makarios (so Cyprus
to isolated by Hellas) as he called for quarantor Turkey
(instead of Hellas) so he broke relations between Hellenes.
And the first sentence broke our relations with all Arabic
world the Hellenes always had pre-historical relative ties.

I remember Mikis Theodorakis that visited Asia when he tell
them that he is Younan he was admired.
I remember whole libraries with ancient Hellenic scrolls
that were saved translated in Arabic language.
I remember the "Great" that was added in Alexander's name
of those that, (supposed) "he slaughter them".
I remember Persis and Hellenas, sons of Deukalion.
I remember when they started to turn the whole Earth against
the Arabic world by batize them "terrorists" we take their
side as real cousins.

These and many more no matter the difference in our Religions,
they never stood as obstacles between Hellenes and Anatolians.
But now, because of our "sold politicians" seems that by broke
our relations with the whole Arabic world, the obstacle and the
History of "Byzantium", once more will be repeated.
And the History, they repeated her against the whole Planet.
I remember Crusaders before reach Asia, that slaughtered many
thousands of East Orthodox Christian Hellenes and not, here
in Hellas. They caused the anger of the whole Anatolian people
as they slaughter in the name of Jesus Christ and now they will
use this that they caused, so the 3rd Wide World War to begin.

Δεν υπάρχουν σχόλια: