Υπάρχει και η Ρωσσία. [GR+EN]

Καμμιά σκέψη συνεργασίας με την Ρωσσία υπάρχει;
Φτάνει τόσα χρόνια με τα μαλμπορο την κοκακολα
και τα ευρωκοινοβούλια με τους Υπαλλήλους τους.

There is Russia also.
Any thought about a cooperation with Russia?
Enough all those years with marlboro cocacola
and eurorcounsil with their employees.

Δεν υπάρχουν σχόλια: