Έλληνες προς τον πλανήτη Γή. [GR+EN]

Πλανήτη Γή.
Εμείς οι Έλληνες τιμήσαμε την Ιστορία, τις Αξίες, τους Νεκρούς μας και αποφασίσαμε για τα Παιδιά μας.
Εάν δέν σας αρέσουν οι Έλληνες ελεύθεροι, ρίχτε την Ευρώπη σας, πάρτε τα κέρματά σας και επιστρέψτε
το όνομα Ευρώπη στην γεννέτειρά της την Ελλάς. Απο εδώ και πέρα θα πληρώνετε πνευματικά δικαιώματα
όποτε χρησιμοποιείτε ότι είναι Ελληνικό. Εάν δέν σας αρέσει πληρώστε τα πρόστιμα πειρατείας πνευματικών
δικαιωμάτων, κάψτε τα βιβλία σας και ανακαλύψτε και επιτέλους κάτι μόνοι σας.
Είμαστε οι Ελληνες και θα στεκόμαστε σε αυτό το χώμα στην αιωνιότητα γιατι φυλάμε το αίμα των δικών
μας προγόνων και των παιδιών μας στους αιώνες, γιατι εδώ ήταν, είναι και θα είναι πάντα η δική μας
Ελλάς. Μάθετε να λέτε Ελλάς, όχι Γραικία. Δέν είμαστε τα γκαρσόνια σας και δέν δεχόμαστε επισκέπτες.


Hellenes to planet Gaia.
Planet Gaia.
We Hellenes, we honour our History, our Values, our Ancestors and we decided for our Children. If you
don't like it dismantle your Europe, take back your coins and return to us the name Europe in it's birth
place Hellas. From now on you will pay Copyrights whenever you will use everything that is Hellenic. If
you don't like it pay the fines for copyright piracy, go burn your books and try to invent something by
your own at last.
We are the Hellenes and we will stand in this ground in the eternity because we guard the blood of our
ancestors and our children in the centuries because here was, is and it will be always our own Hellas.
Learn to spell Hellas, not Greece. We are not your waiters and we are not expecting visitors.

Δεν υπάρχουν σχόλια: