Οικολογική αντ-εθνική επιθυμία. [GR+EN]

Η παρουσία στην Υπ.Κυβέρνηση του Φράγκου Φραγκούλη,
επειδή τόλμησε να εκφράσει Εθνικιστικές θέσεις,
κατα την γνώμη τους, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να διορθωθεί.
Επειδή αγνόησε τους "Μακεδόνες" στην σύνοδο του ΝΑΤΟ;

Ecogreens anti-national desire.
The presence of Fragos Fragoulis in the Caretaker Government,
because once dared to express Ethinc positions, from their
point of view, HAS to be CORRECTED.
Because he ignored "Macedonians" in NATO meeting ;


Δεν υπάρχουν σχόλια: