ΙΡΛΑΝΔΙΑ, χώρα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. [GR+EN]

Σε χώρες που υπάρχει η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, όπως η Ιρλανδία, με
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ αποφασίζουν οι Πολίτες για το μέλλλον τους.

IRELAND, land of DEMOCRACY.
In countries that DEMOCRACY exists, as Ireland, with
REFERENDUMS the Citizens deside for their own future.

Δεν υπάρχουν σχόλια: