Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Χίτλερ. [GR+EN]

Μα καλά, πώς είναι δυνατόν να έχουν ξεφύγει
οι Ολυμπιακοί αγώνες απο το ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ εύρος;
Αφού τους διοργάνωσε ο Χίτλερ, όπως και ότι
άλλο έχει δημιουργήσει ή έχει οικοιοποιηθεί,
γιατι δέν θεωρούνται ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ-ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΙ;
Δέν ΠΡΕΠΕΙ να είμαστε ρατσιστές και φασίστες
άρα στο όνομα της ισότητος-ειρήνης-δημοκρατιας
ΠΡΕΠΕΙ να χαρακτηριστούν ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ-ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΙ
και να καταργηθούνε ως Χιτλερικό κατάλοιπο.

Hitler's Olympic Games.
How is it possible, the Olympic Games to have
excluded from the FASCISM band? While Hitler
have organize them, as everything that he has
create or grab, why they don't characterized
as FASCISM-RASCISM? We MUST'NT have to be
rascists-fascists, so in the name of equality
peace and democracy, they MUST characterized
as FASCIST-RASCIST and MUST be removed as a
Hitler's residue.

Δεν υπάρχουν σχόλια: