Έχει ο Φραπές αισθήματα ;

Πιθανώς, τα σημερινά αισθήματα
ενός Φραπε-δο-έλληνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: