Μποϋκοταζ.

Κάντε μιά νηστεία (για να μή λέμε μποϋκοταζ)
και θα δείτε πώς θα τρέχουν "στας ευρώπας".
Είχε γίνει παλιά με το συμπυκνωμένο γάλα και
οι Ολλανδοί, να μήν πώ πώς μας παρακαλούσανε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: