Αναδημοσιεύσεις 06-2011

Masters & Servants

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΔΟΥΛΟΙ TOY NOTOY.
Προστατεύστε το σαλόνι της Ευρώπης.

EUROPEAN SLAVES OF SOUTH.
Protect Europe's living room.
 

One Click Away

Ο ΝΕΟΣ βασιλιάς χρειάζεται
ΠΤΩΧΟΥΣ και πολύ ΧΡΥΣΑΦΙ.
Τα έχει και τα δύο.

The NEW king needs
POOR and plenty GOLD.
He's got both of them.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: