Πώς διαλύθηκε η Ελλάδα.

Η Πορτογαλλία έλαβε τα πακέτα της ΕΟΚ
και έφτιαξε ενα τρομερό οδικό δύκτιο.
Οι "δικοί" μας τα πήραν και έφτιαξαν
τις οικογένειες των ψηφοφόρων τους.
(Τα έφαγαν μαζί).
Ο φραπεδ-ο-έλληνας ξέχασε εύκολα.
Και το εάν όντως χρωστά και την ημέρα
λήξεως της προθεσμίας πληρωμής.
(Ανδρέας Παπανδρέου, καθηγητής της CIA
ειδικός και αυθεντία στο μάθημα
"Αποσταθεροποίησης και διάλυσης κρατών-εθνών".)

Δεν υπάρχουν σχόλια: