Σηριαλ.GR

Η Ελληνική Δικαιοσύνη σύντομα θα
ανακαλύψει τις μίζες των εκατό
εκατομμυρίων ευρώ της σιμενς και
έτσι θα αποκασταθεί η Δημοκρατία
η Δικαιοσύνη και το Εθνικό Χρέος.
Αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες
συμπατριώτες μου που υποτάσσονται
στον Νόμο "Περι Ευθύνης Πολιτών".

Δεν υπάρχουν σχόλια: