ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ.

Τα επιτεύγματα της επιστήμης είναι
μηδαμινά μπροστά στην ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΥ,
χωρίς κάν χειρουργική επέμβαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: