Τω Αγνώστω Νεανία. [GR+EN]

Σε αυτό το μνημείο της Δειλίας που αντικατέστησε της
Ανδρείας, μπορείτε να καταθέτετε στέφανα και να κλαίτε
χωρίς περιορισμούς και την ειδική άδεια προσέγγισης.
Δέν είμαι υπερ-αιωνόβιος αλλα πρώτη φορά βλέπω γονείς να
θυσιάζουν πρόθυμα τα παιδιά τους δια της μαλακίας τους.

Dedicated to the unknown youngster.
To this monument of Cowardice that has replace the old
one of Bravery, you can let wreaths and you can cry
freely without limitations or special approaching
authorization anymore.
I am not hyper-perennial but this is the first time that
i see parents to sacrifice their children because of their
masturbation.

Δεν υπάρχουν σχόλια: