Αχάριστε Ελεύθερε Έλληνα.


Σε αυτούς που κάποτε σε ελευθέρωσαν,
σε αυτούς που αγωνίζονται και πάλι
να σε σώσουν και να σε ελευθερώσουν,
εσύ, οφείλεις να σκύβεις το κεφάλι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: