Φουκαρά φραπεδάκο μου.

Φουκαρά φραπεδάκο μου,
οι προσευχές σου εισακούσθηκαν στας "ευρώπας".
Αφού έβαλες σε κάθε πρότασή σου την λέξη ΕΛΕΟΣ,
πέσε στο χώμα σκύλε και φώναξ' το στον δήμιό σου.
Ο Έλληνας φραπεδάκο μου πεθαίνει, αλλα έλεος
δέν ζητά απο άνθρωπο. Μόνον απο Τον Θεό του ή
τους θεούς του και αυτό πάντα με το κεφάλι ψηλά.
Όπως και στους χορούς μας, ψηλά και παλληκαρίσια!
Εσύ φουκαρά φραπεδάκο μου, το έσκυψες μόνος σου
και τόσο πρόθυμα, που τελικά σού 'πεσε κάτω. ΕΛΕΟΣ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: