ΤΣΟΚ ΤΣΟΚ, Η ΛΟΛΑ

Οσο υπάρχει η άτιμη ράτσα των Ελλήνων,
το μίσος μου γι' αυτούς δεν πρόκειται
να σβύσει.
Οσο στέκομαι και βλέπω τον άτιμο τον
Ελληνα απέναντί μου σαν σκυλί, ώ Αλλάχ
το μίσος μου αυτό δεν πρόκειται
να σβύσει
Χίλια κομμένα κεφάλια Ελλήνων δεν
μπορούν να σβύσουν αυτό που βράζει
μέσα μου.
Αχ να μπορούσα να συντρίψω με πέτρες
τα κεφάλια πέντε χιλιάδων Ελλήνων.
Να μπορούσα να ξεριζώσω με τανάλια
τα δόντια δέκα χιλιάδων από δαύτους.
Να μπορούσα να ρίξω στο ποτάμι τα
πτώματα είκοσι χιλιάδων. Να τρυπήσω με
το σπαθί μου σαράντα χιλιάδες Ελληνες.
Να στείλω στην κόλαση ογδόντα χιλιάδες,
να κρεμάσω εκατό χιλιάδες, Ω Αλλάχ μου
το μίσος γι' αυτούς δεν πρόκειται
να σβύσει.
Μύρια κεφάλια Γκιαούρηδων δεν μπορούν
να το βγάλουν απ'την καρδιά μου.

Απόσπασμα της τουρκικης
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
της οποίας οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
έγιναν δεκτοί ώς ΦΙΛΟΙ
απο τους εδώ ΧΟΥΝΤΙΚΟΥΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: