Ύπουλα μπισκότα. [GR+EN]

Εδώ και μερικές ημέρες έχω παρατηρήσει οτι η
Google δέν επιτρέπει καμμία πλεον αναζήτηση
εάν δέν έχεις εννεργοποιημένη την επιλογή του
να δέχεσαι cookies.
Ως γνωστόν τα "μπισκοτάκια" καταγράφουν όλες
τις πληροφορίες για τις δραστηριότητές σας
αλλα άγνωστο το πού τις προωθούν και για ποιό
λόγο. Λάβετε τα μέτρα σας γιατι εάν συνδεθεί
και με τις απόπειρες του ΟΗΕ για να αναλάβει
όλο το διαδύκτιο σίγουρα αυτό κάτι σημαίνει.

Ιnsidiously cookies.
 Somedays now i've noticed that Google is not
allow any search if cookies option is off on
your browser. As known cookies recording all
of your actions but is unknown to whom they
forwarding those informations and why. Take
your meassures becuase if this conneted to UN
attempts to get the whole internet in it's
control sure this means something.

Δεν υπάρχουν σχόλια: