Γεωγραφικός προσδιορισμός, για βλαμμένους Γραικούς. [GR+EN]

Πρώτη φορά το είχα ακούσει απο την ΥΠ.ΕΞ. Μπακογιάννη.
Είναι όρος διπλωματικός, με διπλή υπόσταση και προς διπλή χρήση.
Με αυτόν τον όρο μπορείς να διατηρείς ανέπαφες τις προθέσεις σου,
χωρίς να προκαλλείς τον Πατριωτισμό των Ελλήνων, ενώ συγχρόνως
σου επιτρέπει να αφήνεις ορθάνοιχτο εκείνο το "ιστορικό παραθυράκι"
στο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού των βόρειων "γειτόνων" μας
χωρίς να τους αλλοιώνεις την ονομασία που σκοπίμως επέλεξαν.
Ναί Ιστορικώς, γεωγραφικά η Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου
έφθανε πολύ βόρεια απ'ότι η σημερινή, σχεδόν
μέχρι την σημερινή
Σερβία. Οποτε εάν θελήσει κάποιος να προσδιορίσει εντός αυτών
των ιστορικών γεωγραφικών ορίων ένα νέο κράτος, μόνον Μακεδονία
θα βρεί και μόνον στο Μακεδονία θα καταλήξει ως γεωγραφικό ονομα.
Άρα και όποιος χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο προεκλογικά κάτι άλλο
θέλει να αφήσει να πιστεύουμε εμείς εντός (μέχρι να τον ψηφίσουμε) και

άλλα να μπορεί να υπόσχεται οτι θα παραδώσει σε άλλους εκτός, μετά.
Πάντως καί στις δυο περιπτώσεις είναι ψεύτης και μας το κρύβει.

Geographical identification, for stupid Greeks.
First time i heard it from Minister Of Affairs, Mpakogiani. This
is a diplomatic term, double-faced and for double usage. With
this term you can keep intact your inner intentions without to
provoke the Greek Patriorism, while in parallel you allowed to
leave a wide open "historical window" for our north neighbours
for their own right to self-determine them selves, without
altering the name that they have choose by purpose.
Yes Historically, geographically Alexander's The Great Makedonia,
was far to the North till present Serbia. So if someone wants to
determine a new state inside the historically borders of this
region, only Makedonia will find and in Makedonia will conclude
as a geographical name. So anyone that uses this term right now
in the pre-election period, something else has in mind for us to
believe inside the country (till we vote him) and something else

is promising or wants to give to others outside the country. In both
cases he is a liar and he is trying to keeping it secret from us.