Είναι αλήθεια ή απλώς Γερμανική Εσωτερική πολιτική ; [GR+EN]

Φίλος που επέστρεψε απο Γερμανία την περασμένη εβδομάδα
και πρόκειται να μεταναστεύσει οικογενειακώς εκεί σύντομα
με πληροφόρησε οτι εντός της Γερμανίας δέν τίθεται θέμα
Ελληνικών Αποζημειώσεων διότι.....
ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΟΛΕΣ!
Εάν δέν είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής της Γερμανίας
τότε μιλάμε οτι κάποιοι άγνωστοι πάλι, τις τσέπωσαν.

Is it true or just a trick of Germany's Inner Politics ?
A friend of mine that recently returned from Germany
and he is going to immigrate in there with his family
informed me that inside Germany there is no issue for
paying any of Greek Compensations because ......
THEY HAVE BEEN PAYED BACK ALREADY!
If this is not an inner politics Germany's trick
then we talk again about a few unknowns that eat them.

Δεν υπάρχουν σχόλια: