Μόνον τον ΕΞΟΡΚΙΣΜΟ δέν δοκιμάσαμε.

Καθότι εμείς οι Έλληνες είμαστε
πνευματικά όντα και αποφεύγουμε
την ΒΙΑ (πολεμούμε με τον ΛΟΓΟ),
δύο λύσεις μας έχουν απομείνει:
Ή να ευχηθούμε όλοι μας την ίδια
ώρα να εξαφανιστούνε όλοι αυτοί
της βουλής ως εκ θαύματος, ή να
θεσπίσουμε τον Δημόσιο Εξορκισμό
ωστε να εκβάλλουμε τα δαιμόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: