ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.

1 κιλό αλεύρι "Κούλα",
1 φακελλάκι μαγιά "Γιώτης",
1/2 λίτρο νερό (βρύσης),
1 κουταλιά αλάτι "Αγρόστισσα",
1 ταψί,
1 ηλεκτρικό φούρνο
(εάν δεν σας τον έχουνε ήδη κατάσχει),
Λίγο ηλεκτρικό ρεύμα
(εάν δεν σας το έχουνε ήδη διακόψει),
ή μιά παλιά μασσίνα με ξύλα.

Η αξιοπρέπεια της ζωής μας επιτάσσει
(εκτός φορτηγών και ανθρώπων)
να φτιάχνουμε πλέον το ψωμί μόνοι μας.
Εάν προτιμάτε το έτοιμο ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΪΤΕ
(πέραν της ΕΡΓΑΣΙΑΣ σας) μιά ολόκληρη
ημέρα και αρπάξτε το σαν τα σκυλιά(*).

Δεν υπάρχουν σχόλια: